Utbildning

Bastermin 2017/2018

Bild för Bastermin 2017/2018
  • Uppsala
  • Campus 100%
Anmälan

Tekniskt-naturvetenskaplig bastermin finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basterminsutbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier inom en programinriktning vid Uppsala universitet. När du läser vid Uppsala universitets bastermin får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

Samtidigt som du söker till basterminsutbildningen väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta med efteråt. De inriktningar där du kan få en reserverad plats är:

  • Civilingenjörsprogram, 300 hp
  • Högskoleingenjörsprogram, 180 hp
  • Kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen, 180 hp
Vilka kurser du läser under utbildningen beror på vilken typ av program du tänker studera vidare på och vilka kurser du har läst tidigare. Om du fullföljer basterminen har du en reserverad plats på ett utbildningsprogram inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker det i tid.

Eftersom basterminen är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basterminen. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor du kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basterminsstudierna inte akademiska högskolepoäng (hp).

Som basterminsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar.

Om programmet

Basterminen är en behörighetsgivande förutbildning och ger ingen examen. När du läser Uppsala universitets bastermin får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

Teknisk-naturvetenskaplig bastermin
Basterminens kurser följer kurserna i Matematik, Fysik, Biologi och Kemi på gymnasieskolans naturvetenskapliga program.

På basterminen kan du läsa Introduktionskurs till basåret samt behörighetsgivande kurser motsvarande Matematik 4, Fysik 1b2 och 2, Biologi 2 samt Kemi 2.

  • Om du antas med reserverad plats på kandidatprogram inom biologi, kemi eller geovetenskap, behöver du: Biologi 2 och Kemi 2.
  • Om du antas med reserverad plats på civilingenjörsprogram eller kandidatprogram inom fysik och matematik behöver du Fysik 2 och Matematik 4.
  • Om du antas med reserverad plats på kandidatprogram inom datavetenskap behöver du Matematik 4.
  • Om du antas med reserverad plats på högskoleingenjörsprogram behöver du Fysik 2.
Tekniskt-naturvetenskapligt basår
Om du behöver komplettera mer naturvetenskapliga kurser från gymnasiet kan du söka till den ettåriga basårsutbildningen. Basåret har reserverade platser på civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram och naturvetenskapliga kandidatprogram. För att erhålla din reserverade plats efter basåret måste du läsa de kurser som krävs för behörighet till det efterföljande programmet.

Upplägg

Basterminen innehåller kurserna biologi 2, fysik 1b2, fysik 2, kemi 2 samt matematik 4. Kurserna går parallellt under större delen av terminen. Examination sker i slutet av varje kurs samt i förekommande fall löpande under terminen. Basterminen läser kurserna tillsammans med studenterna som går basåret.

Om undervisningen

Du studerar vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och i andra universitetsmiljöer, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt.

Undervisningen följer skolverkets kursplaner i respektive ämne men ska också visa den bredd av olika undervisningsformer som förekommer vid universitetet. Delar av basterminens undervisning är obligatorisk.

Behörighet och anmälan

Reserverad plats på civilingenjörsprogram

0 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P6215 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 1a/1b1, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Fysik A, Kemi A, Matematik C

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram

0 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P6225 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 1a/1b1, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Fysik A, Kemi A, Matematik C

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Reserverad plats på kandprogr i biologi, kemi, geovetenskap

0 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P6206 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 1a/1b1, Kemi 1, Biologi 1, Matematik 3b/3c eller Fysik A, Kemi A, Biologi A, Matematik C

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Reserverad plats på kandprogr i datavet., fysik, matematik

0 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P6207 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 1a/1b1, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Fysik A, Kemi A, Matematik C

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Kontakt och mer info

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare basarsvagledning@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21

Fax: 018-51 22 27