Utbildning

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 2017/2018

Bild för Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 2017/2018
 • 180 hp
 • Uppsala , Gotland
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet passar dig som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, assyriologi eller osteologi. Beroende på val av spår förbereder programmet dig för arbete bland annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Du väljer om du vill läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller i Uppsala.

Om programmet

Är du intresserad av hur människan levt, verkat och organiserat tillvaron i ett långtidsperspektiv samtidigt som du vill ha många valmöjligheter inom din utbildning? Då ska du läsa Kandidatprogram i arkeologi och antik historia. Programmet inleds med ett studieår som ger en god kunskapsgrund för hur forntida samhällen studeras. Andra året väljer du att inrikta studierna mot ett av följande fem ämnen: Arkeologi, med fokus på Skandinavien och jämförande utblickar mot global arkeologi, Antikens kultur- och samhällsliv som fokuserar Medelhavsområdets antika grekiska och romerska samhällen, Egyptologi med fokus på det forntida Egypten, Assyriologi inom vilket man studerar de äldsta skriftliga kulturerna i Främre Orienten, samt Osteologi, som genom analyser av benmaterial belyser många aspekter av ett forntida samhälle.

Programmet ger dig förmågan att granska och kritiskt utvärdera stora mängder av heterogena och fragmentariska källmaterial för att besvara aktuella frågor om den djupa historien, människans interaktion med sin omgivning och kulturella föreställningar i olika (för)historiska kontexter. Du lär dig att presentera självständiga analyser och slutsatser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade, utvecklar din förmåga till självständig och kritisk reflektion över ditt lärande och förmågan att formulera egna frågeställningar och mål i det fortsatta arbetslivet.

Under programmets gång lär du dig bland annat:

 • den senaste forskningen hur olika tidiga kulturer fungerade i ett ekonomiskt, socialt och religiöst perspektiv.
 • hur man studerar (för)historiska processer eller fenomen genom arkeologiska, osteologiska och/eller textuella källor.
 • förhållandet mellan individ och samhälle, människa och miljö, artefakt och kontext eller tanke och textualitet i ett djupt historiskt perspektiv.
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för att formulera och belysa problem och frågor.
 • skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt för olika grupper.
 • ta hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom ditt fördjupningsområde.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller semitiska språk som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Maya Habari läser kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia på Campus Gotland. Mytologi och historia har länge varit stora intressen, och just nu läser hon kursen som ledde till valet av program - Myt, religion och världsåskådning. Campus Gotland som studieort var ett självklart val. Maya skriver själv om sina val och planer.

Varför valde du att läsa ett helt program?
Efter gymnasiet åkte jag utomlands i ett par månader och när jag kom hem igen var jag arbetslös under en rätt lång period. När sökperioden kom igen, kände jag plötsligt att tiden var kommen och letade efter ett program som skulle intressera mig, mest för att det kändes som att chansen att få jobb är större om man läser program snarare än strökurser. Sen att jag snubblade över just det här programmet var en olyckshändelse, men jag är väldigt nöjd med mitt val. 

Varför valde du Gotland som studieort?
När jag hittade programmet, visste jag inte först att det även fanns i Uppsala, så jag kunde bara söka Gotland. Men även om jag hade haft möjligheten att välja emellan dem, hade jag valt Gotland, för att det är en fantastisk plats som känns väldigt passande just för arkeologistudier. Jag är supernöjd med mitt val, klassen är fantastisk och samhörigheten på campus är jättefin.

Hur förberedde du dig för studierna?
Jag var extremt nervös, men det fanns inte så många sätt att förbereda mig på. Jag skaffade boende, köpte in allt som skulle kunna behövas och lite till, läste som besatt på Uppsala Universitets hemsida om saker som är bra att komma ihåg och vad som skulle hända. Beställde böcker i god tid, blev kompis på Facebook med framtida klasskamrater ... och var nervös. 

Skulle du förberett dig på något annat sätt?
Jag tror inte att det finns så många sätt att förbereda sig på i slutändan, i synnerhet inte på Gotland - allt är rätt lättillgängligt här. Det är förmodligen annorlunda i en storstad (eller generellt en större stad). 

Nu har du läst ett tag inom programmet – hur tycker du det skiljer sig från att läsa en fristående kurs?
Man har en ordentlig klass! Man hinner få en känsla av gemenskap och samhörighet med folk som har samma (generella) intressen som en själv. Alla kommer från olika förutsättningar och bakgrunder, men vi är här av samma anledning och det märks i ambitionsnivån och hur mycket alla anstränger sig. Dessutom får man lära känna lärarna bättre, vilket är jättekul, och givetvis får man en djupare förståelse och ett sammanhang för allt vi lär oss. 

Känner du att dina språkkunskaper räcker till?
Ja. Givetvis var det svårt i början, då jag - och resten av klassen - drunknande i alla nya termer och begrepp, men så snart vi kom in i det, gick det mycket bättre. Man måste bara få in rätt tänk. 

Har du funderat på vilken inriktning du ska välja?
Yes, jag ska med största sannolikhet välja Antiken. Däremot känns det väldigt synd att behöva flytta från Gotland, det bär verkligen emot.

Planer redan nu på ett uppsatsämne?
Inte riktigt, men som det känns nu, möjligtvis heroer under den egeiska bronsåldern. 

Vad tänker du göra efter examen?
Förmodligen ta en master, eller eventuellt en till kandidat i ett närliggande ämne. Jag vill gärna på museum, och ännu hellre få resa runt, vilket jag verkligen känner att den här utbildningen kan tillåta mig att göra. 

Har du några råd att ge till andra presumtiva studenter, på programmet och annorstädes?
Jätteklyschigt, men sant: skit i vad (alla) andra säger om att det blir svårt att få jobb inom ämnet; where there's a will, there's a way. Tycker du att det är kul, har du redan kommit halvvägs. Följ ditt hjärta, helt enkelt.


Mars 2015

Upplägg

Programmet erbjuder ett 50-tal kurser om 7,5 högskolepoäng (hp) som i stor utsträckning kan kombineras utifrån dina önskemål. De första åtta kurserna är gemensamma, innan du väljer spår. Inom ramen för din inriktning finns ett större eller mindre antal valbara kurser.

År 1
Under det första studieåret läser alla programstudenter samma kurser, då ett antal kunskaper grundläggande för alla arkeologiska och antikhistoriska vetenskaper förvärvas. Det inbegriper förståelse om förutsättningarna för studiet av människans avlägsna forntid, hur materiell, språklig och textuell kultur kompletterar (eller motsäger) varandra som källmaterial, hur utforskandet av det förflutna alltid sker utifrån samtidens frågor och föreställningar, hur människa och landskap samspelar, hur olika föreställningsvärldar (religioner) erbjuder olika svar på människans existens och hur den arkeologiska praktiken ser ut. Först under slutet av det första studieåret väljer du ett av följande ämnen:

 • arkeologi,
 • antikens kultur och samhällsliv,
 • egyptolog,
 • assyriologi eller
 • osteologi.
År 2
Under det andra studieåret läser du kurser inom ditt spår. All specialiseringar förutom osteologi kan studeras i Uppsala. Vid Campus Gotland kan arkeologi och osteologi studeras. Programstudenter i Uppsala som vill studera osteologi får bo på Gotland under relevanta terminer och programstudenter på Gotland som vill studera en inriktning som inte finns i Visby får bo i Uppsala under relevanta terminer. På detta vis får du som student undervisning av de bästa lärarna och forskarna under din utbildning.
 

Om undervisningen

Du väljer om du vill läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller i Uppsala. För att erbjuda dig som student de bästa lärarna som finns vid universitetets två studieorter, bedrivs en betydande del av undervisningen under det första studieåret via videolänk eller andra IT-lösningar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier beroende på kursernas inriktning och karaktär. Problemlösning och andra uppgifter genomförs både enskilt och i grupp. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Studera utomlands

Möjligheter till studentutbyten och medverkan i internationella projekt samt praktik inom landet och utomlands vid museer och andra arkeologiska institutioner erbjuds under det andra eller tredje studieåret.

Karriär

Beroende på vilket spår du valt ger dig programmet övergångsmöjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, assyriologi, global miljöhistoria och ABM. Inom ett par år hoppas institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet även kunna erbjuda en masterexamen i egyptologi. Programmet förutsätter dock inte fortsatta studier på avancerad nivå. Det ger i sig självt en gedigen utbildning inför arbete vid museer, inom kulturvård, uppdragsarkeologi och miljövård.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5008 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5007 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Uppsala: Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86

Gotland: Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 34