Utbildning

Masterprogram i International Humanitarian Action 2017/2018

Bild för Masterprogram i International Humanitarian Action 2017/2018
Anmälan

Masterprogrammet i International Humanitarian Action är en internationell och tvärvetenskaplig utbildning som ges vid Uppsala universitet i samarbete med olika universitet i Europa och världen. Programmet ger professionella kunskaper för en karriär inom humanitärt arbete, nöd- och katastrofhjälp och utveckling på både nationell och internationell nivå. Programmet har också ett alumninätverk som, förutom att det är personligt givande, stödjer studenters karriärer genom olika nätverksaktiviteter.

Om programmet

NOHA står för ”Network on Humanitarian Action” som är den gemensamma europeiska samarbetsorganisationen för Masterprogrammet i international humanitarian action.

Programmet skapades 1993 och orsaken var en ökad oro inför katastrofer och konflikter samt dessas konsekvenser för samhället. För att bemöta dessa frågor finns ett behov av ett professionellt förhållningssätt som kombinerar både högre akademisk utbildning och praktisk kompetens.

NOHA:s utbildning stöds av EU-kommissionen och är ett av de mest väletablerade masterprogrammen i humanitarian action. För närvarande finns tio universitet kopplade till nätverket i Europa och samarbetet utsträcker sig till flera universitet runt om i världen. Vid två tillfällen har Europeiska kommissionen gett masterprogrammet Erasmus Mundus-status.

Programmet erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig centrala färdigheter för en karriär inom fältet humanitarian action. Du får analytiska och praktiska färdigheter som är nödvändiga för professionellt humanitärt arbete, som till exempel en förståelse av nödsituationer och en förmåga att organisera och planera en nödhjälpsinsats. I Uppsala är utbildningen tvåårig.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen med International Humanitarian Action som huvudområde, 120 hp.

Upplägg

Första terminen
Terminen börjar med en gemensam upptaktsvecka i september, det Intensiva programmet (IP), som arrangeras av ett europeiskt universitet kopplat till NOHA. Terminen fortsätter med kurser i internationell rätt, antropologi, ledarskap, folkhälsa och geopolitik. Alla kurser under terminen är på 5 högskolepoäng (hp).

Andra terminen
Denna termin åker du på utbyte till ett av Uppsalas universitets partneruniversitet inom Network on Humanitarian Action (NOHA) för att läsa detta universitets specialisering. För ytterligare information om partneruniversiteten och deras profiler, se nohanet.org. Vissa universitet kräver goda kunskaper i franska och spanska.

Uppsala tar i sin tur emot studenter från våra partneruniversitet. I Uppsala ges en kurs med fokus på fred, konflikt och religion. Första kursen är Konflikter och fredsskapande, 15 hp. Vi kommer sedan att studera Religion och humanitärt arbete, 5 hp, och avsluta med Avancerad management, 5 hp, och Metod, 5 hp.

Tredje terminen
Under den tredje terminen kommer du att kunna göra praktik på en nationell eller internationell organisation inom det humanitära området. Praktiken varar en halv termin och motsvarar studier om 15 hp. Resten av terminen ägnas åt valbara kurser om sammantaget 15 hp. I mån av tillgänglighet och i konkurrens med studenter från andra NOHA universitet finns det även möjlighet att åka till ett partneruniversitet. Detta utbyte motsvarar 15 hp och ersätter de valbara kurserna.

Fjärde terminen
Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats på 30 hp.
Uppsatskursen avslutas med ett seminarium där du försvarar din uppsats och opponerar på en annan students uppsats.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarier där du förväntas delta aktivt. Därutöver består programmet av en hel del självstudier. Undervisningsspråk i Uppsala är engelska men vid olika partneruniversitet kan undervisningen även ske på franska eller spanska.

Studera utomlands

För närvarande finns tio universitet kopplade till NOHA-nätverket i Europa och samarbetet utsträcker sig till flera universitet runt om i världen. Vid två tillfällen har kommissionen gett masterprogrammet Erasmus Mundus-status.

Den andra terminen åker du på utbyte till ett av Uppsalas universitets partneruniversitet inom NOHA.

Under den tredje terminen kommer du att kunna göra praktik på en nationell eller internationell organisation inom det humanitära området. I mån av tillgänglighet och i konkurrens med studenter från andra NOHA-universitet finns det även möjlighet att åka till ett partneruniversitet utanför Europa denna termin.

Karriär

Programmet ger en utbildning med hög akademisk kvalitet och professionell kompetens skräddarsydd för dig som vill verka inom det humanitära området, med katastrof- och nödhjälp samt utvecklingsarbete.

En masterexamen i International Humanitarian Action är en bra grund för arbete inom icke-statliga organisationer och stora internationella organisationer som FN, EU och OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

I Sverige finns det möjligheter till arbete inom den offentliga sektorn, till exempel i kommuner, länsstyrelser samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Behörighet och anmälan

Anmälan
Ansökan sker genom NOHA-nätverkets centrala hemsida www.nohanet.org. Sista dag för ansökan är 31 mars 2017.

Information om avgifter
Alla studenter som antas och påbörjar programmet (inklusive studenter från Sverige och andra EU- eller Eftaländer) ska betala avgifter till NOHA-konsortiet. För mer information se NOHA-konsortiets hemsida www.nohanet.org.

För sökande intresserade av ett lokalt program med liknande innehåll hänvisas till Uppsala universitets Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter, 60 hp.

Masterprogram i International Humanitarian Action

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-03-31

Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Med en svensk kandidatexamen uppfylls kraven på engelska. Annars brukar engelskkunskaper intygas genom ett internationellt erkänt prov:

  • IELTS: sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5
  • TOEFL: pappersprov: 4,5 poäng (av högst 6) på skriftliga delen och sammanlagt 575; Internetprov: 20 poäng (av högst 30) på skriftliga delen och sammanlagt 93
  • Cambridge: CAE, CPE
Kunskaper i andra språk och praktisk erfarenhet inom humanitärt bistånd rekommenderas.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier på grundnivå, ett personligt brev (högst 500 ord) där du förklarar varför du vill läsa programmet, två rekommendationsbrev samt eventuell arbetslivserfarenhet inom det humanitära området.

Kontakt och mer info

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv. 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

noha@teol.uu.se

Telefon: 018-471 22 36