Magisterprogram i immaterialrätt 2018/2019

Bild för Magisterprogram i immaterialrätt 2018/2019
Anmälan

Magisterprogrammet i immaterialrätt vid Uppsala universitet är det enda i sitt slag i Sverige. Programmet är inriktat på internationell immaterialrätt, vilket numera är viktigt eftersom immaterialrätten är gränsöverskridande och global. Immaterialrätt, innefattar bland annat upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt.

Du kommer att studera vid Sveriges första universitet och på en fakultet som har en mer än 500-årig historia.

Immaterialrätt är oerhört viktig i dagens kunskapsbaserade ekonomi med fokus på innovation och information. Ekonomisk tillväxt och utveckling är beroende av möjligheten att rättsligt kunna skydda och utveckla immateriella tillgångar.

Om programmet

På magisterprogrammet i immaterialrätt får du en kvalificerad och konkurrenskraftig utbildning. Efter avlagd examen ska du kunna uppvisa en avancerad kompetens inom immaterialrätten. Du har möjlighet att arbeta inom flera olika områden, som forskning och utbildning, vid myndigheter, advokat- och patentbyråer, internationella bolag samt inom domstolsväsendet. Genom utbildningen kommer du att ha konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.

Under programmet fördjupar du din förståelse för centrala frågor i internationell och EU-rättslig immaterialrätt. Detta är ett rättsområde som har vuxit i såväl betydelse som komplexitet till följd av en ökad uppmärksamhet på det immaterialrättsliga skyddet och immaterialrätternas värde som företagstillgångar. Samtidigt har immaterialrätten blivit allt mer interdisciplinär med viktiga gränsytor mot bland annat marknads-, konkurrens-, avtals- och skadeståndsrätten.

Examen

Programmet leder till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Magisterprogrammet i immaterialrätt är ettårigt och omfattar 60 högskolepoäng (hp), av vilka 30 hp består av att skriva en uppsats.

Programmet är uppdelat i tre moduler. Den första modulen inleds med en intro­duktions­kurs, 7,5 hp till grundläggande delar i programmets ämne. Under den andra modulen får du möjligheten att specialisera dig inom särskilda delar av EU-rätten genom tre kurser om vardera 7,5 hp (känneteckensrätt, upphovsrätt och patenträtt). Programmet avslutas med en kurs i vilken du tränas i rättsvetenskapliga metoder och du skriver en uppsats i ett immaterialrättsligt ämne med anknytning till utbildningen, 30 hp. Du väljer själv ämne men ämnet väljs i dialog med programmets lärare. En lärare fungerar som handledare för uppsatsförfattaren.

Kurser inom programmet

Modul 1
Avancerad immaterialrätt, 7,5 hp
Introduktion
Internationella konventioner och avtal
Patenträtt
Upphovsrätt
Designrätt
Känneteckensrätt
Överlappande immaterialrättsliga skydd
Immaterialrättsliga avtalsförhållanden
Konkurrens och parallellimport

Modul 2
Fördjupning: tre kurser om vardera 7,5 hp:
Avancerad varumärkesrätt
Upphovsrätt i informationssamhället
Patent och pharma

Modul 3
Rättsvetenskapliga metoder och självständigt arbete, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen är på engelska. Undervisningen består huvudsakligen av seminarier och föreläsningar. Alla seminarier är i princip obligatoriska, men viss frånvaro accepteras. Frånvaron får inte överstiga 20 procent av den schemalagda undervisningen.

Som student på magisterprogrammet ska du delta aktivt i undervisningen genom att förbereda seminarier och aktivt delta i diskussioner som förs. Kortare skrivuppgifter ingår också i kursernas obligatorium.

Karriär

Mot bakgrund av att immaterialrätten numera utgör en central del i den kunskapsbaserade ekonomi som präglar innovations- och informationssamhället finns det en stor efterfrågan från arbetsmarknaden på jurister med särskild kompetens inom immaterialrätt. Genom utbildningen kommer du att ha konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.

Utbildningen har som mål att ge dig en kvalificerad och konkurrenskraftig utbildning. Efter avlagd examen kommer du att kunna uppvisa en avancerad kompetens inom immaterialrätten. Du kan då påbörja en yrkeskarriär inom flera olika områden så som forskning och utbildning, vid myndigheter, advokat- och patentbyråer, internationella bolag samt inom domstolsväsendet.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i immaterialrätt

60 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-01-15

Anmälningskod: UU-M2813 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Juristexamen eller lägst kandidatexamen om 180 hp med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs en kurs om minst 15 hp i immaterialrätt eller motsvarande kunskap i immaterialrätt och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på:

  • en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier;
  • CV;
  • ett personligt brev; och
  • två rekommendationsbrev.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr