Fysioterapeutprogrammet 2019/2020

Bild för Fysioterapeutprogrammet 2019/2020
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Som fysioterapeut tränar du dem som riskerar att förlora sin rörelseförmåga, som behöver hjälp att återfå den eller som på olika sätt måste kompensera det som gått förlorat på grund av sjukdom eller skada. Fysioterapeututbildningen i Uppsala är en bred utbildning med såväl teoretiska som praktiska kurser.

Om programmet

Fysioterapeutprogrammet omfattar sex terminer som består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Den sista terminen innehåller en uppsats om 15 högskolepoäng (hp).

Teoretiska/praktiska kurser i varvas med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU-placeringarna är förlagda till olika delar av landet, men framförallt till Uppsala, Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs och Värmlands län. Du får således räkna med att göra någon eller några av de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna på andra orter än Uppsala med omnejd.

Du får lära dig att göra undersökningar, vägleda behandla och utvärdera insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen är snabb. Det innebär att du ständigt får vara beredd på att lära och värdera ny kunskap. Huvudområdet fysioterapi kompletteras med medicinska, psykologiska och beteendevetenskapliga ämnen.

Målet med utbildningen är att du ska kunna arbeta självständigt som fysioterapeut utifrån ett hälsopsykologiskt förhållningssätt i olika verksamheter. Huvud­området fysioterapi kompletteras med medicinska, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Den sista terminen erbjuds du valfrihet när det gäller verksamhetsförlagd utbildning.

Fysioterapeutprogrammet har en stark forsknings­anknytning.

Examen

Programmet leder till en fysioterapeutexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att få arbeta som fysioterapeut.

Programmet leder även till en medicine kandidatexamen. Denna ger bland annat behörighet till att läsa vidare på avancerad nivå inom fysioterapi.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Pelle Kullberg
Från: Uppsala
Läser: Fysioterapeutprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Innan studietiden hade jag ett jobb med mycket kontakt med människor, något jag trivdes väldigt bra med. Detta i kombination med ett stort intresse för hur kroppen är uppbyggd och fungerar samt ett eget intresse för träning och hälsa gjorde att Fysioterapeutprogrammet kändes som ett bra val.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är stimulerande, spännande, jobbigt och väldigt kul. Det kräver eget ansvar och vilja att lära, men man utvecklas enormt mycket och lär sig tänka kritiskt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att man har möjlighet att påverka utbildningen genom att engagera sig i till exempel studierådet, programkommittén eller andra förtroendeuppdrag. Sedan är det ju inte fy skam att ha 13 nationer tillgängliga, där man kan göra allt från att dansa på högtalarna på ett 04-släpp (insläpp efter middagen på studentfest som varar till 04.00) till att spela schackturnering!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Vi börjar dagen med ett block föreläsningar om knäleden, dess anatomiska uppbyggnad, vanliga diagnoser och behandlingar. Efter lunch går vi till metodrummen (där Fysioterapeutprogrammet håller all sin praktiska undervisning). På britsarna där instruerar sedan lärarna oss i olika undersökningstekniker och manuella behandlingar som vi sedan övar på varandra.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Teoretisk undervisning blandat med praktiska moment. Det är en bred utbildning som ger goda grundkunskaper för att kunna börja jobba kliniskt efter examen. Fysioterapeutyrket är så mycket bredare än jag någonsin kunnat ana då jag började läsa, och det känns som att man på utbildningen får en inblick i många olika områden.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag vill minnas att första tentan inte låg på så hög nivå, något jag var tacksam för då det var 9 år sedan jag skrev en tenta sist. En mjukstart in i tentaskrivandet skulle man kunna säga.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Som jag nämnde tidigare är yrket mycket brett, och jag har faktiskt inte bestämt mig än riktigt för vad jag helst vill göra, nästan allt verkar kul.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Det är så kul! Man får vänner för livet, festar en del, pluggar mycket! Mitt bästa minne tror jag är första våren då vi "nötte" fysiologi i vårsolen på Rackarberget och började förstå hur alla processer i kroppen hängde ihop.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Någon av bryggorna längsmed ån på våren.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– På Fysioterapeutprogrammet har vi en härlig sammanhållning och har under terminerna flera gemensamma aktiviteter där man umgås mellan terminerna.

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis har jag då hittat vad jag brinner lite extra för inom fysioterapi, kanske har jag även specialiserat mig inom det området. Kanske bor jag någonstans där vintrarna är kortare och vädret bättre!

Våren 2017

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Fysioterapi I - Hälsa, beteende och vetenskapsmetodik I, 12 hp
Psykologi 7,5 hp
Fysiologi och Anatomi I, 10,5 hp

Termin 2
Anatomi II - Muskler och leder, 7,5 hp
Fysioterapi II - Rörelsebeteende, fysisk träning och funktionell anatomi, 15 hp
Ortopedi, 3 hp
Kirurgi, 1,5 hp
Invärtesmedicin, 3 hp

Termin 3
Fysioterapi III - Akuta och subakuta tillstånd inklusive VFU (7,5 hp) , 16,5 hp
Psykologi II - Kommunikation och samtal, 6 hp
Neuroanatomi samt smärt- och stressfysiologi, 7,5 hp

Termin 4
Neurologi, 3 hp
Pediatrik och geriatrik, 3 hp
Fysioterapi IVa - Rehabilitering och habilitering inklusive VFU II (7,5 hp), 18 hp
Fysioterapi IVb - Fysisk aktivitet vid folksjukdomar inklusive vetenskapsmetodik II, 6 hp

Termin 5
Psykiatri inkl. psykisk ohälsa, 3 hp
Fysioterapi V - Muskuloskeletal funktionsnedsättning och psykisk ohälsa inklusive VFU III (7,5 hp), 22,5 hp
Vetenskapsmetodik III - PM, 4,5 hp

Termin 6
Vetenskapsmetodik IV - examensarbete, 15 hp
Fysioterapi VI - Ledarskap, organisation och samhälle, inklusive KUA (3 hp), 7,5 hp
Valbar kurs alternativt valbar VFU, 7,5 hp

Om undervisningen

Studierna är relativt bundna. Inom programmet bedrivs undervisningen huvudsakligen i grupp och din medverkan i grupperna är ­viktig. Utbildning i att omsätta teoretisk ­kunskap till praktisk kunskap sker i verksamhetsförlagd utbildning i olika verksamheter och organisationer. Fysioterapeutprogrammet har varierande examinationsformer bland annat skriftliga tentamen, examination av praktiska färdigheter och skriftliga rapporter. Utbildningen är upplagd som heltidsstudier och det är inte möjligt att läsa programmet i snabbare takt än den normala studiegången. Undervisningen ges i huvudsak på Bio­medicinskt centrum (BMC) i Uppsala.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska med stor del av kurslitteraturen på engelska. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att inom ramen för programmet läsa såväl vissa kurser som göra viss VFU utomlands. Fysioterapeutprogrammet har en internationell koordinator som kan svara på dina frågor angående studier utomlands.

Karriär

Som färdig fysioterapeut kan du arbeta i olika verksamheter och områden i ­samhället som till exempel inom sjukvård, hälso­vård eller utbildning, i både offentlig och privat verksamhet. Du får göra självständiga undersökningar och bedömningar samt behandla och utvärdera insatta åtgärder i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Fysioterapeutyrket är självständigt och kreativt, och arbetet kräver god kommunikationsförmåga.

Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap. För dig som är intresserad av vidareutbildning finns flera möjligheter. Dels kan du gå fristående kurser, dels kan du fortsätta på magister- eller master­program, samt gå vidare till forskar­utbildning.

Behörighet och anmälan

Fysioterapeutprogrammet

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3400 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A15/17). Idrott och hälsa 1/Idrott och hälsa A kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år under de föregående 24 månaderna.

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Fysioterapeutprogrammet

180 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P8400 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A15/17). Idrott och hälsa 1/Idrott och hälsa A kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år under de föregående 24 månaderna.

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr