Utbildning

Masterprogram i religion i fred och konflikt 2018/2019

Bild för Masterprogram i religion i fred och konflikt 2018/2019
Anmälan

Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av visioner om hur världen kan förändras till det bättre. Mastersprogrammet i religion i fred och konflikt vänder sig till dig som är intresserad av freds- och rättvisefrågor i förhållande till och mellan olika religiösa traditioner.

Om programmet

Mastersprogrammet i Religion i fred och konflikt hjälper dig att utvecklas till en potentiell samhällsdebattör, en person som har funderat mycket kring sitt eget engagemang och som kan argumentera för sina idéer i det offentliga samtalet. Det ger dig kunskaper om religiöst och etiskt förankrad social aktivism i historia och nutid. Du erhåller också redskap att självständigt och kritiskt identifiera och analysera centrala frågeställningar inom området religiöst och etiskt grundat engagemang, samt utveckla ett konstruktivt kritiskt tänkande och fördjupad argumentation i sådana frågor. Du får även möjlighet att utveckla din förmåga att skriva längre vetenskaplig text och göra projektutvärderingar.

Notera att detta är en distansutbildning. Svenska Migrationsverket utfärdar ej studentvisum till studenter som läser detta program.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen om 120 hp (Master of Arts in Theology, 120 credits) med Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns även möjligheten att ta ut en teologie magisterexamen om 60 hp (Master of Arts in Theology, 60 credits).

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Religiöst och etiskt motiverade rörelser för fred och rättvisa, 15 hp
Teorikurs, 7,5 hp
Tillämpad metod i studiet av rörelser för fred och rättvisa, 7,5 hp
 
Termin 2
Alternativ 1.
Livsberättelser och historiska ögonblick, 7,5 hp
Religion, makt och politik, 7,5 hp
Religion, social aktivism och medier, 7,5 hp
Projektarbete i religiöst och etiskt grundat engagemang, 7,5 hp
 
Alternativ 2. För dig som tänker ta ut magisterexamen eller masterexamen med två uppsatser om 15 hp vardera:
Livsberättelser och historiska ögonblick, 7,5 hp
Religion, makt och politik, 7,5 hp
Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp
 
Termin 3
Aktuella debatter om religion och samhälle, 7,5 hp
Moraliskt ledarskap och projektutvärdering, 15 hp
Fältstudium, 7,5 hp
 
Termin 4
Alternativ 1. För dig som tänker ta ut masterexamen:
Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 30 hp

Alternativ 2. För dig som redan skrivit en 15 hp uppsats under termin 2:
Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp
Religion, social aktivism och medier, 7,5 hp
Projektarbete i religiöst och etiskt grundat engagemang, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmet ges på distans via en lärplattform, men inkluderar en obligatorisk sammanhängande campusvecka i Uppsala per läsår. Undervisningsformerna består mestadels av webbaserade seminarier i lärplattformen Distans. Du arbetar med fallstudier samt presenterar och diskuterar individuella PM. Inom programmet examineras du på en kurs i taget. Den obligatoriska campusveckan innehåller föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Programmet innehåller ett kort fältstudium. Om ett fältstudium ligger till grund för masteruppsatsen, kan detta utföras i valfritt land.

Undervisningen ges på engelska. Du förväntas kunna läsa, tala och skriva engelska på internationell akademisk nivå.

Karriär

Masterprogrammet i religion i fred och konflikt är till för dig som är intresserad av sociala frågor, till exempel fredsfrågor, miljöfrågor, djurrätt, solidaritet och global rättvisa. Efter utbildningen har du en bra grund för arbete inom:

  • frivilligorganisationer
  • skolväsendet
  • statliga myndigheter
  • internationella organisationer
  • religiösa organisationer

Behörighet och anmälan

Observera!  Alla handlingar för behörighet och urval (se nedan), inklusive det personliga brevet skall laddas upp på www.antagning.se eller www.universityadmissions.se.

Masterprogram i religion i fred och konflikt

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5518 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett ämne inom teologisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, juridisk, utbildningsvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet som huvudområde. Huvudområdet ska innehålla ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr