Utbildning

Masterprogram i religion i fred och konflikt 2017/2018

Bild för Masterprogram i religion i fred och konflikt 2017/2018
Anmälan

Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av visioner om hur världen kan förändras till det bättre. Masterprogrammet i religion i fred och konflikt vänder sig till dig som är intresserad av freds- och rättvisefrågor och vill få möjlighet att utveckla ett konstruktivt kritiskt tänkande och fördjupad argumentation i sådana frågor.

Om programmet

Programmet hjälper dig att utvecklas till en potentiell samhällsdebattör – en person som har funderat mycket kring sitt eget engagemang och som kan argumentera för sina idéer i det offentliga samtalet. Masterprogrammet i religion i fred och konflikt ger dig kunskaper om religiöst och etiskt förankrad social aktivism i historia och nutid. Du får redskap att självständigt och kritiskt identifiera och analysera centrala frågeställningar inom området religiöst och etiskt grundat engagemang. Programmet ger dig även förmåga att skriva längre vetenskaplig text och färdigheter i projektutvärdering.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen om 120 hp (Master of Arts in Theology, 120 credits) med någon av inriktningarna kyrko- och missionsstudier eller tros- och livsåskådningsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjligheten att ta ut en teologie magisterexamen om 60 hp (Master of Arts in Theology, 60 credits).

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Religiöst och etiskt motiverade rörelser för fred och rättvisa, 15 hp
Metodologisk pluralism i studiet av rörelser för fred och rättvisa, 7,5 hp
Tillämpad metod i studiet av rörelser för fred och rättvisa, 7,5 hp

Termin 2
Alternativ 1. För dig som tänker ta ut masterexamen:
Biografi, självbiografi och livsberättelse, 15 hp
Religion, social aktivism och medier, 7,5 hp
Projektarbete i religiöst och etiskt grundat engagemang, 7,5 hp

Alternativ 2. För dig som tänker ta ut magisterexamen eller masterexamen med två uppsatser om 15 hp vardera:
Valfria kurser, 15 hp
Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp

Termin 3
Litteraturkurs, 7,5 hp
Moraliskt ledarskap och projektutvärdering, 15 hp
Fältstudium, 7,5 hp

Termin 4
Alternativ 1. För dig som tänker ta ut masterexamen:
Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 30 hp

Alternativ 2. För dig som redan skrivit en 15 hp uppsats under termin 2:
Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp
Valfria kurser, 15 hp

Om undervisningen

Programmet ges på distans via en lärplattform, men inkluderar också en obligatorisk sammanhängande campusvecka i Uppsala per läsår. Undervisningsformerna består mestadels av webbaserade seminarier i lärplattformen IT-distans. Föreläsningar ges under campusveckan. Du arbetar med fallstudier samt presenterar och diskuterar PM. Inom programmet examineras du på en kurs i taget.

Undervisningen ges på engelska. Du förväntas kunna läsa, tala och skriva engelska på internationell akademisk nivå.

Karriär

Efter utbildningen har du en bra grund för arbete inom:

  • frivilligorganisationer
  • skolväsendet
  • statliga myndigheter
  • internationella organisationer
  • religiösa organisationer

Behörighet och anmälan

Masterprogram i religion i fred och konflikt

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Distans blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5518 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett huvudområde inom teologisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, utbildningsvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet, eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Akademiska poäng

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv. 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

rpc@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 74