Utbildning

Ekonomie kandidatprogram 2017/2018

Bild för Ekonomie kandidatprogram 2017/2018
  • 180 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Ekonomer finns överallt i samhället: i stora företag och i små, i privata företag och i den offentliga sektorn, som anställda, företagsledare och egenföretagare. Många arbetar med redovisning, budgetering och ­revision. Andra arbetar med marknadsföring, försäljning och inköp. Några arbetar med organisationsfrågor, andra gör utredningar och analyser inom företag eller av olika samhällsföreteelser.

Om programmet

Gemensamt för alla arbeten för ekonomer är att du måste ha en god analys- och kommunikationsförmåga. Det krävs en förmåga att se helheter och placera in fenomen i olika sammanhang på kort och lång sikt. Vår ekonomutbildning ger dig de färdigheterna. 

Oavsett vilka frågor du kommer att arbeta med behöver du en bred ekonomisk kunskap. Du måste veta hur sociala och tekniska system fungerar i en internationaliserad värld. Därför får du under utbildningen ett brett kunnande inom det ekonomiska området men också möjlighet att profilera dig genom att välja ett särskilt huvudområde och eventuellt ett biområde.

Programmet har en internationell ­profil vilket du kommer att märka i ­kursernas innehåll, vår forskning och vårt stora utbud av utlandsstudieplatser. Företagsekonomiska institutionen i Uppsala verkar i forskningsfronten inom ämnet internationellt företagande. Den inter­nationella profilen ger dig som student mycket goda möjligheter till en inter­nationell karriär efter examen. Uppsalas ekonomiutbildning håller hög klass. Det visar sig till exempel genom att våra studenter flera gånger vunnit SM i ekonomi. Programmet är dessutom en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i Sverige.

Examen

Programmet leder till en ekonomie ­kandidatexamen med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvud­område. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 högskolepoäng (hp) i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Daniel Hartman
Från: Uppsala
Läser: Ekonomie kandidatprogram

Varför valde du den här utbildningen?
– En kombination av flera saker. Jag hade länge varit inställd på att jag skulle studera, frågan var bara vad. Jag velade mellan ekonomi eller juridik, att lotten sedan föll på ekonomi berodde mest på bredden utbildningen ger. Jag kan jobba inom i princip vilken bransch som helst. Att det blev just i Uppsala var på grund av det goda ryktet både universitetet och programmet har, tillsammans med att jag sedan tidigare kände till det fantastiska studentlivet.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Annorlunda, man är van vid något helt annat. Men det är väldigt roligt. Skönt med friheten att kunna planera sin egen tid, plugga något man tycker är roligt och träffa likasinnade.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag skulle säga den mängd program och kurser som finns. Det gör att universitetet lockar ofantligt många olika människor med olika bakgrund, vilket ligger till grunden för en bra utbildning och ett händelserikt studentliv.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Väldigt olika från dag till dag, också beroende på kurs. Ofta startar dagen med en föreläsning omkring 10-tiden. Jag försöker ta mig upp tidigt och kanske gå och träna innan, men det är oftast bara en önsketanke. Därefter brukar det vara dags för lunch bestående av en matlåda som avslutas med ohälsosamma mängder kaffe. Sedan sitter jag kanske några timmar med min basgrupp och jobbar på någon inlämningsuppgift, alternativt sätter mig någonstans med några kompisar och pluggar i allmänhet. När dagen är slut, då är det hem och käka middag, kanske jobba med något ideellt engagemang inom nationslivet eller med någon förening. Sedan är det god natt.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Variation men med ett tydligt samband. Kurserna är på ett sätt fristående från varandra, men de kombineras till en bra helhet. Sedan måste jag nämna frihet under ansvar. Det är inte jättemycket schemalagd tid och det krävs att man lägger övriga timmar på egen hand.

Hur upplevde du första tentan?
– Lite stressigt inför, så klart. Man visste inte hur stor skillnad det skulle vara från att skriva prov i gymnasiet. Allt nytt är ju ovant. Men det är inte så farligt ändå.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Lägga grunden för att få ett bra jobb inom en bransch som intresserar mig. Men även att se till att ha sjukt kul under studietiden.

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Det är svårt att låta bli att nämna Valborgshelgen, inte minst den vårterminen 2014. Första Valborgshelgen som student, massvis med nya vänner som välkomnade våren. Men det finns sjukt mycket man skulle nämna. Svårt att välja.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Nationerna, oavsett vilken.
Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg, inget snack.
Vad gör du om 5 år? 
– Haha mja, jobbar, förhoppningsvis inom ekonomi.

Upplägg

Termin 1 och 2
Den första terminen innehåller kurser som ger en första inblick i redovisning, ekonomistyrning och kalkylering samt organisation, ledning och marknads­föring. Alla ämnen kommer du att få analysera ur ett globalt och historiskt perspektiv. Under den andra terminen studerar du 15 högskolepoäng (hp) ­statistik med ekonomisk inriktning och 15 hp valfri kurs, till exempel inom handelsrätt, statistik eller ekonomisk historia.

Termin 3-5
Under den tredje terminen studerar du nationalekonomi. De följande terminerna profilerar du dig genom att välja ett huvudområde och eventuellt biområde. Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden, det vill säga 90 hp. Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilken huvudinriktning du har valt.

Du läser kurser inom ditt huvud­område under den fjärde terminen och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Under den femte terminen väljer du biom­råde helt fritt, du kan till exempel välja samhällsgeografi, statskunskap, medie- och kommunikationsvetenskap, informationssystem/systemvetenskap, pedagogik eller språk. Är du intresserad av revisionsfrågor erbjuder universitetet kurser i handelsrätt. Vill du fördjupa dig i samhälls­ekonomi kan kurser i statistik och fortsatta studier i samhällsvetenskapliga ämnen som ekonomisk historia, samhälls­geografi, statskunskap och sociologi vara lämpliga. Om du är intresserad av organisa­tions- och personalarbete kan du ­studera beteendevetenskap. Du har även möjlighet att förlägga en termin utomlands.

Termin 6
Under den sista terminen fördjupar du dig inom ditt huvudområde. Du skriver bland annat ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats) som omfattar en halv termins studier, 15 hp.

Kurser inom programmet

De tre första terminerna är gemensamma för alla.

Termin 1
Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 2
Statistik för ekonomer, 15 hp
och biämne, 15 hp

Termin 3
Nationalekonomi A, 30 hp

Termin 4-6
Du läser kurser inom ditt huvudområde under den fjärde terminen och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden, det vill säga 90 hp. Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilket huvudområde du har valt. Du har möjlighet att förlägga en termin utomlands. Under den sista terminen fördjupar du dig inom ditt huvudområde och skriver ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats) som omfattar en halv termins studier, 15 hp.

Om undervisningen

​Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare. Men de teoretiska kunskaperna kopplas också ihop med praktiken exempelvis genom att du i PM, fallstudier och uppsatser får möjlighet att applicera teorier på erfarenheter från företag och organisationer. Våra tidigare studenter berömmer oss bland annat för de varierande undervisningsformerna.

Undervisningsformerna varierar mellan olika kurser och du kommer att behöva studera en hel del på egen hand. Du kommer att varva föreläsningar, lektioner och seminarier med självständigt arbete och grupparbeten. Vi strävar efter att integrera olika ämnesområden för att visa på sammanhang och utveckla din förmåga att hantera komplexa frågor. På vissa kurser använder vi fallstudier som kopplar ihop teorierna och den praktiska verkligheten. På andra kurser medverkar gästföreläsare från företag och organisationer utanför universitetet.

Under hela utbildningen kommer du att få utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Examinationsformerna varierar också beroende på kursernas art.

Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser. Vissa kurser ges helt på engelska. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Du som studerar ekonomi vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid något av de universitet som företagsekonomiska institutionen eller internationella kansliet har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Ekonomutbildningens bredd gör att du har tillgång till en mycket bred arbetsmarknad efter examen.

Du kan arbeta med: redovisning, budget och revision, inom finansförmedling, marknadsföring, försäljning, annat kommersiellt arbete eller inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning. Industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkrings­bolag, statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer är några vanliga arbetsplatser.

Eko­nomer finns både i stora och små företag, och i båda fallen har ekonomerna ofta internationellt inriktade arbetsuppgifter. Många av våra studenter söker sig efter examen till aspirant- eller traineeutbildningar inom privata företag eller statliga organisationer.

Efter kandidatexamen kan du också söka till de magister- och masterprogram vi erbjuder.

Behörighet och anmälan

Den inledande kursen på programmet är Företagsekonomi A 30 hp. Har du redan läst kursen så kontakta studievägledningen i samband med att du söker programmet.

Ekonomie kandidatprogram

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (47 %) - Högskoleprov (33 %). 20 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Ekonomie kandidatprogram

180 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P7100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (47 %) - Högskoleprov (33 %). 20 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Studievägledningen studievagledning@fek.uu.se

Telefon: 018-471 81 10