Utbildning

Magisterprogram i entreprenörskap 2017/2018

Bild för Magisterprogram i entreprenörskap 2017/2018
Anmälan

Det ettåriga magisterprogrammet i entreprenörskap är till för dig som är kreativ och alltid känt på dig att du vill göra något mer än det vanliga i din framtida karriär. Här utvecklar du din förmåga att skapa och utveckla nya affärsidéer, antingen inom ditt egna företag eller som affärsutvecklare inom redan existerande företag och organisationer.

Du behöver ha en kandidatexamen men det är inget krav att du har läst ekonomi tidigare. Om du har den entreprenöriella talangen och viljan har vi programmet för dig.

Om programmet

Magisterprogrammet i entreprenörskap vid Uppsala universitet förbereder dig för en framtid som grundare och utvecklare av ditt egna företag eller som affärsutvecklare i redan etablerade företag och organisationer.

I programmet kommer du att utveckla din förmåga att tänka och arbeta affärsmässigt, och framför allt lära dig att förstå och klara av de utmaningar det innebär att lansera och vidareutveckla nya affärsidéer. Programmet låter dig omsätta de teorier och verktyg du lär dig i verklig praktik. Du kommer att skriva en fullständig affärsplan, antingen för din egen affärsidé eller för en entreprenöriell idé som tagits fram av en uppfinnare eller ett företag i Uppsalaregionen. Du kommer också kunna genomföra en handledd praktik som låter dig arbeta aktivt med ett entreprenöriellt projekt i något utvalt företag eller organisation.

Vi tror du kommer att gilla blandningen av programdeltagare med olika bakgrunder som samtidigt ger dig tillgång till de olika kompetenser som kan behövas för ditt eget uppstarts- eller utvecklingsprojekt. De kontakter och det nätverk med andra entreprenöriella personer du bygger i programmet kommer att vara mycket värdefulla för din framtida karriär.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med entreprenörskap som huvudområde.

Upplägg

Termin 1
Under den första terminen lär du dig grunderna i entreprenörskap, hur nya affärsidéer skapas och utvärderas, och hur de översätts och beskrivs i en affärsplan. Du tränas också i retorik, eller hur du i skriftlig eller muntlig form framför argument och beskriver nya idéer på ett inspirerande och övertygande sätt. Under terminens senare del kommer du att möta och lära dig hantera de utmaningar det innebär att ta ett företag från uppstartsfasen till ett etablerat och internationellt verksamt företag.

Kurser termin 1:

 • Foundations of Entrepreneurship
 • Business Plan Catalyst
 • Successful Communication
 • Managing the Growing Firm I
Termin 2
Under den andra terminen kommer du antingen fördjupa dig i kurser som handlar om att växa och utveckla företag, eller arbeta aktivt och praktiskt med ett pågående entreprenöriellt eller utvecklingsprojekt. I det avslutande kursmomentet skriver du din magisteruppsats. Uppsatsen är ett akademiskt arbete som förväntas ge någon form av bidrag till den existerande forskningen eller praktisk verksamhet inom entreprenörskapsfältet.

Kurser termin 2:
Alternativ 1:
 • Managing the growing firm II
 • Corporate entrepreneurship 
 • Master thesis 
Alternativ 2:
 • New venture catalyst
 • Master thesis

Om undervisningen

Samtliga kurser ges i Uppsala och även de praktiska momenten är i huvudsak förlagda till Uppsalaregionen. Beroende på individuella förutsättningar och omständigheter kan en del av de praktiska momenten genomföras på annan plats.

Undervisningen består av föreläsningar, interaktiva seminarier och simuleringar, praktikfallsdiskussioner, projektpresentationer, rollspel, samt föredrag av gästande entreprenörer och affärsutvecklare. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Du behöver även vara förberedd på att studera en hel del på egen hand.

Dina kun­skaper och färdigheter examineras i både skriftlig och muntlig form. Det kan handla om skriftliga tentamina, inlämningsuppgifter där du löser problem tagna ur praktikfall från verkliga livet, utvärdering av muntligt deltagande i lektionerna, muntliga presentationer av affärsplaner och olika typer av projekt, eller sammanfattningar av den vetenskapliga fronten inom olika områden av entreprenörskapsforskningen. Utvärderingen sker både individuellt och i grupp.

Undervisningen sker genomgående på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Samtliga lärare inom huvudområdet har forskningsbakgrund, med kompetens inom något eller några av områdena nyföretagande, affärsplans- och verksamhetsutveckling, entreprenörskap i etablerade företag och organisationer, samt företagets tillväxt och internationella expansion.

Karriär

De affärsmässiga kunskaper och färdigheter du lär dig i programmet ger dig en unik profil oavsett vad du bestämmer dig för att satsa på i framtiden. Du kan välja vägen som grundare och byggare av ditt eget företag, eller bli affärsutvecklare i redan etablerade företag och organisationer. Som företagsgrundare utvecklar du din egna affärsidé, ofta tillsammans med andra i ett entreprenöriellt team. Inom etablerade företag och organisationer utvecklar du den existerande verksamheten, antingen genom att driva dina egna idéer eller genom att organisera och leda företagets samlade utvecklingsarbete.

Behörighet och anmälan

Sökande som saknar kandidatexamen, men är registrerad på den sista terminen på ett program/kurs som leder till sagda examen, skall innan sista ansökningsdag ladda upp ett officiellt intyg som redogör datum för förväntad examen samt kvarvarande kurser. 

Behörigheten (examensbevis) måste kunna uppvisas till terminsstart.

Magisterprogram i entreprenörskap

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2122 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) All undervisning sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Parallellt:

 • Urvalsgrupp 1: 150 hp avklarade och registrering på ytterligare 30 hp vid ansökningstillfället. Rangordning: 1. VG på minst 60 hp. 2. Övriga sökande
 • Urvalsgrupp 2: Kandidatexamen. Rangordning: 1. Sökande med minst 90 hp VG. 2. Övriga sökande
 • Urvalsgrupp 3: Kandidatexamen + minst 5 års arbetslivserfarenhet efter examen. Rangordning: 1. VG på minst 60 hp. 2. Övriga sökande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Studievägledningen masternivå master@fek.uu.se

Telefon: 018-471 13 73