Utbildning

Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik 2017/2018

Bild för Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik 2017/2018
  • 180 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Människan har alltid velat kommunicera, men aldrig tidigare i historien har så många budskap slagits om uppmärksamheten. Och vi vet att antalet tweets, delningar och nyhetsrapporteringar kommer att vara ännu fler imorgon. Ett nytt medielandskap har dramatiskt förändrat samhället. Går det att nå fram i bruset? Krig, fred, murar, handel, allianser, demokratier, diktaturer alla är skapade via kommunikation och kan falla på grund av utebliven eller dåligt underbyggd sådan. Utan kommunikation stannar världen. Vill du få kunskap som hjälper dig att förändra den? Då är det här din utbildning.

Om programmet

Medier styr inte bara vår världsbild och hur vi ser på oss själva och människor runt omkring oss. Medier som de ser ut idag bygger våra samhällen. Med detta som utgångspunkt är vårt treåriga kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet en bred utbildning som öppnar dörrar för dig i en mängd olika branscher. Det är en samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till vetenskaplig fördjupning och praktisk tillämpning inom ett av de valbara spåren mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier. Genom ett samarbete mellan flera ämnen vid institutionen för informatik och media erbjuds även grundläggande utbildning i sådan informations- och kommunikationsteknologi som efterfrågas i det alltmer digitaliserade medie- och kommunikationssamhället.
 
Som student får du sätta dig in i den aktuella forskningen om mediernas, kommunikationens och journalistikens villkor, betydelser och användning i olika sammanhang – till exempel journalistikens villkor i skilda delar av världen, användningen av sociala medier för att försöka driva igenom olika former av samhällsutveckling, kommunikationens betydelse i organisationers förändringsarbete. Med nyförvärvade teoretiska kunskaper får du och dina kurskamrater diskutera och analysera de mediefenomen som genomsyrar vår vardag. Genom diskussion och kritisk reflektion, kurslitteratur och olika typer av skrivuppgifter utvecklar du ditt analytiska tänkande och formar ett kritiskt förhållningssätt i relation till kommunikation och media.
 
Utbildningen är nära kopplad till aktuell forskning och teoretiska kunskaper kopplas ihop med praktik exempelvis genom att du i olika övningar och uppgifter tillämpar teorier på fenomen i din vardag, i organisationers verksamhet och samhället i stort. Genom utbildningens biområde informationssystem får du även grundläggande kunskaper i digital kommunikation, webbproduktion, interaktionsdesign samt om sociala medier och digitala metoder.
 
Under utbildningens andra år väljer du spår med inriktning mot mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier. Det ger dig vetenskaplig fördjupning och förberedelse för fortsatta akademiska studier. Du får även tillämpa kunskaperna praktiskt samt utveckla färdigheter och förmågor som behövs för olika yrkesroller inom området.
 
Som student inom kommunikationsspåret lär du dig bland annat att planera en strategisk kommunikationsinsats och förstå kommunikationens roll i organisationer, som journalistikstudent gör du reportage från ax till limpa genom undersökande journalistik, medan du inom spåret mediestudier analyserar bland annat medieanvändning i vardagen eller medieföretags verksamhet.
 
Genom samverkan med omvärlden, stor valbarhet under år två och tre samt möjlighet till både praktik och studier utomlands finns stora möjligheter till personlig profilering och gör att din framtida anställningsbarhet ökar.

Examen

Kandidatprogrammet i medie- kommunikationsvetenskap och journalistik leder till en filosofie kandidatexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Amanda Larsson 
Från: Vallentuna, norr om Stockholm
Läser: Medie- och kommunikationsvetenskap som fristående kurser

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid vetat att jag vill ha en bred utbildning där man får chansen att vara kreativ. För mig är det viktigt att välja utbildning av intresse. När jag hittade utbildningen blev det genast en perfekt matchning. Uppsala har alltid varit ett givet val för mig i och med studentlivet och närheten till Stockholm.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är stor skillnad från gymnasiet där jag var van vid att gå i skolan fasta tider varje dag. På universitet planerar man sin egen tid och det är mycket eget arbete som gäller ­- vilket kräver en hel del disciplin. Dagarna ser olika ut och likaså intensiteten i pluggandet. Men främst är det riktigt roligt! Att få nörda ner sig i ett ämne och få massa kunskap känns också riktigt lyxigt (även om man kanske inte tänker så kvällen innan en hemtenta ska in).  

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Nationslivet och att det finns oändligt med möjligheter! I Uppsala finns verkligen allt och det är alltid liv och rörelse i staden. Allt är nära och finns endast en cykeltur bort, samtidigt som det finns goda kommunikationer till närliggande städer. Den anrika studentikosa miljön genomsyrar verkligen staden och nationerna. Universitetet erbjuder också så himla många roliga program och kurser. Det finns verkligen någonting för alla!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Varje dag ser olika ut och vi har ganska få föreläsningar, vilket passar mig bra. Troligtvis börjar dagen med att jag tar en alldeles för lång sovmorgon. Kastar på mig kläder, häller i mig en kopp kaffe och skyndar sen ner till Ekonomikum (som ligger 200 meter hemifrån). Oftast träffar jag min seminariegrupp på vid 10-tiden. (Klockan 10 betyder ALLTID 10.15 i vår grupp, akademisk kvart är givet). Vi pratar ofta om vad som hänt sen sist och efter alltför många icke studierelaterade ämnen sätter vi igång med veckans seminarieuppgift. Är det i början på månaden kan det bli lunch i cafeterian, annars trängs jag i mikrovågsrummet i källaren på eko. Efter lunch har vi ofta föreläsning och alla MKV-studenterna knappar frenetiskt på sina datorer. När föreläsningen är slut har jag ibland något möte med föreningen Uppsala medievetare som jag är engagerad i. Vi fikar, planerar kommande event och diskuterar utbildningen bland annat. Efteråt skyndar jag iväg till gymmet för att hinna gå på ett pass. Sen cyklar jag hem, äter middag och kollar på svenska dokusåpor tills klockan är alldeles för mycket.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Kreativiteten bland studenterna! Även om utbildningen främst är teoretisk finns det möjlighet att vara kreativ, både under redovisningar och inom studentföreningen.

Hur upplevde du första tentan?
– Den var ganska svår och krävande, men det var också rätt mysigt att sitta i skolan tillsammans med klasskompisarna dagarna innan. Jag insåg också att tentor inte behöver vara så läskiga. Ofta jagar man upp sig i onödan.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få en bred förståelse för såväl kommunikation som digitala medier. För mig är det också viktigt att ha sjukt roligt under studietiden och maximera den så mycket som möjligt.

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Helt klart insparken! Jag älskar Uppsala under insparkstider. Folk är utklädda, glada och det är liv och rörelse överallt. Och det är ett perfekt sätt att lära känna klassen på. Givetvis är ju också Valborg en av årets höjdpunkter!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– På bryggan vid Fyrisån, Güntherska Hovkonditori, Ekoparken och Gamla Uppsala högar.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Jag älskar att gå på gasque!

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis jobbar som kommunikatör på ett större företag och har ansvar för internkommunikationen. Eller så jobbar jag på PR-byrå. Eller med digital marknadsföring. Kanske har jag pluggat mastern i management, kommunikation och IT. Eller så gör jag någonting helt annat. Vi får se helt enkelt! 

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Efter utbildningen ska du som student ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap och 30 hp i biområdet informationssystem.
 
År 1
Programmet inleds med Medie- och kommunikationsvetenskap A, som ger en introduktion till medier, kommunikation och journalistik. Andra terminen läser du biområdets kurspaket informationssystem och digital kommunikation som bland annat innehåller webbproduktion, interaktionsdesign och sociala medier. Det första året är gemensamt för alla programstudenter.
 
År 2

Andra året inleds med en termin då du läser valfria kurser. Dessa kan läsas vid Uppsala universitet, på andra lärosäten i Sverige eller genom studier utomlands. Fjärde terminen väljer du ett av de tre spåren – mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier – som en del av Medie- och kommunikationsvetenskap B.
 
År 3

Tredje året inleds också med en termin då du läser valfria kurser. Du väljer själv om du vill göra arbetsplatsförlagd praktik eller läsa kurser i Sverige eller utomlands. Den sista terminen läser alla studenter Medie- och kommunikationsvetenskap C som innehåller fördjupande kurser inom det valda spåret. Programmet avslutas med ett självständigt arbete, en kandidatuppsats som omfattar 15 hp.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Föreläsningar i hörsal varvas med lektioner, seminarier i mindre grupper, individuella skrivuppgifter och självständigt arbete. I stort sett alla kurser innehåller någon form av individuellt arbete och grupparbete.
 
Undervisningen genomförs i huvudsak av forskningsaktiva lärare. På vissa kurser medverkar gästföreläsare från aktuella branscher och olika organisationer.
 
Under hela utbildningen utvecklar du dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation samt övar på och tillämpar andra uttrycksformer inom olika genrer och medier. Examinationsformerna varierar beroende på kursernas art.
 
Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser. Vissa kurser ges helt på engelska. Detta innebär att du får utrymme att fördjupa dina kunskaper i engelska.
 
Näst sista terminen på programmet finns möjlighet att göra praktik (en termin).

Studera utomlands

Det finns möjligheter att studera utomlands under programmets termin 3 eller 5.

Karriär

Utbildningen kan kopplas till en mängd yrken på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer och företag som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med både analytisk kompetens, organisationskunskap och kommunikativa färdigheter.
 
Exempel på yrken och verksamheter:

  • Kommunikatör/informatör/kommunikationsstrateg
  • Medieanalytiker/omvärldsanalytiker/mediestrateg
  • Journalist/redaktör/digital publicist
  • Projektledare digital projektverksamhet
  • Medie- eller kommunikationskonsult
  • Producent av digitalt medieinnehåll 
Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik är dessutom en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Det ger dig bland annat behörighet till flera masterprogram vid Uppsala universitet, till exempel masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktningen digitala medier och samhälle, till masterprogrammet i management, kommunikation och IT och till masterprogrammet i människa-datorinteraktion.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2220 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Tina Kekkonen studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70