Utbildning

Politices kandidatprogram 2017/2018

Vill du vara med och påverka den ekonomiska och politiska utvecklingen? Vill du lära dig att identifiera, strukturera och analysera politiska, ­juridiska och ekonomiska problem inom Sverige och i världen? ­Politices kandidatprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att aktivt ­medverka i utveckling och förändring av olika delar av samhället.

Om programmet

Politices kandidatprogrammet (pol. kand.) är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp). På programmet har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring några av de stora samhällsproblemen. Samtidigt utvecklar du din allmänna förmåga till samhällsanalys, som du kan använda oavsett vilket ämnesfält som du kommer att arbeta med efter examen.

Du börjar dina studier i centrala Uppsala på campus Gamla Torget. När du läser ekonomi, statistik och förvaltningsrätt kommer du att vara på Ekonomikum. Du kan välja att läsa vid ett utländskt universitet för att skaffa dig utlandserfarenhet och för att förbättra dina språkkunskaper. Kurserna du läser kan tillgodoräknas som del av din utbildning.

Utbildningen ger dig en bred teoretisk kunskapsgrund genom ett basblock på tre terminer, varefter du fördjupar dina kunskaper i något av huvudområdena under den resterande utbildnings­tiden. Genom valfria kurser eller praktik inom programmet kan du också profilera din utbildning. Om du väljer att praktisera vid ett företag, en organisation eller en myndighet, har du möjlighet att praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper och att pröva på att arbeta inom ett område som du tror kan bli ditt framtida arbetsfält.

Exempel på profiler
Europastudier
Genom profilen europastudier (inom huvudområdet statskunskap) får du goda kunskaper om själva EU, rättssystem och politik liksom kunskaper om medlemsländernas samhällen och politiska system. Vår omvärld ställer idag höga krav på goda språkkunskaper. Genom en termins studier vid ett lärosäte i Europa har du möjlighet att utveckla dina språkliga färdigheter. Du kan också ansöka om att praktisera vid någon av EU:s institutioner i Europa för att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktisk handling och samtidigt få inblick i hur processer och beslut hanteras inom dessa organisationer.

Utvecklingsstudier
Utvecklingsstudier är en vanlig beteckning i Sverige och utomlands för studier av politisk, ekonomisk och social utveckling i tredje världen. En fördjupning inom utvecklingsstudier öppnar för en arbetsmarknad inom bistånd, internationella organisationer och i viss mån internationella företag. Den som vill kan genomföra fältstudier i ett u-land (Minor Field Studies – MFS).

Internationell politik
Genom denna profilering inom huvudområdet statskunskap får du en grundläggande orientering om den internationella politiska utvecklingen under 1900-talet, den svenska utrikespolitiken och några grundläggande teorier kring orsaker till krig, konfliktlösning, integration etcetera. Goda möjligheter finns att praktisera vid en utlandsmyndighet eller någon internationell organisation.

Freds- och konfliktkunskap
Inom denna profilering studeras väpnade konflikters uppkomst, förlopp och lösningar. Exempel på problemområden som behandlas är etnicitet och konflikt, internationella organisationers, som till exempel FN:s roll i världspolitiken och modeller för en ny världsordning.

Nationalekonomi
Inom nationalekonomi studeras mikroteori och makroteori. Inom mikroteorin studeras hur hushållningsproblemet löses i ett marknadsekonomiskt system. Inom makroteorin försöker man förklara hur ekonomin som helhet utvecklas; ekonomisk tillväxt, konjunkturer, arbetslöshet, inflation, räntor och statsfinanser etc. Praktik vid ett företag, en organisation eller en myndighet kan ingå.

Statistik
Statistik är den vetenskap som behandlar insamling, analys och tolkning av data och är ett ämne med ett mycket brett arbets- och tillämpningsområde. Alla beslut inom samhällsplanering och ekonomisk verksamhet förutsätter att beslutsunderlag i form av korrekta data finns att tillgå. Statistiker är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Praktik vid ett företag, en organisation eller en myndighet kan ingå.

Svensk politik och förvaltning
För att arbeta på centrala myndigheter inom den svenska förvaltningen är kunskaper om hur den svenska politiken och den svenska förvaltningen fungerar värde­fulla. På denna inriktning inom huvudområdet statskunskap behandlas välfärdspolitikens utveckling, svensk parlamentarism, opinionsbildning och väljarbeteende, den offentliga sektorns förändring och förnyelse och maktens organisering. Möjlighet till praktik ges inom offentlig sektor, inom olika organisationer och myndigheter och inom företag som exempelvis håller på med omvärldsanalys och kommunikation.

Examen

Programmet leder till en politices kandidatexamen med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. I en politices kandidat­examen är kurser om 30 högskolepoäng (hp) i statskunskap, 30 hp i nationalekonomi, 15 hp i statistik och 15 hp i förvaltningsrätt obligatoriska.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Studierna bygger i hög grad på att du självständigt läser in litteratur, löser olika uppgifter och författar såväl kortare som längre uppsatser. Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar där läraren ger överblick och perspektiv på kurslitteraturen samt i form av seminarier där du i en mindre grupp har en djupare diskussion kring kursernas frågeställningar.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisningen sker normalt på svenska, men en del kurser ges på engelska.

Praktik
Som komplement till dina teorikurser kan du välja att under en termin praktisera vid ett företag, en organisation eller en myndighet. Många studenter väljer att förlägga praktiken utomlands, vilket också ger möjlighet att utveckla sina språk­kunskaper samt att leva och arbeta i nya kulturer och sociala förhållanden.

Pol. kand.-programmet i Uppsala har upparbetade kontakter med ett stort antal arbetsplatser såväl i Sverige som utomlands: bland annat FN-delegationen i New York, Nato-delegationen i Bryssel, Sveriges representation i EU, ambassader runt om i världen, Regeringskansliet, Utrikespolitiska institutet, Statskontoret och Sida.

Praktik ges inom fördjupningarna natio­nal­ekonomi, statistik och stats­kunskap.

Studera utomlands

Om du siktar på arbete i internationell miljö – i Sverige eller utomlands – är kravet på goda språkkunskaper höga; engelska betraktas som en självklarhet och kunskaper i ytterligare ett språk är ofta nödvändigt. För att öka din utlandserfarenhet och dina språkkunskaper kan du därför välja att studera en eller två terminer vid ett utländskt ­universitet. Från och med fjärde terminen kan du åka på utbytesstudier.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Malin Nyström
Från: Falköping
Läser: Politices kandidatprogram

Hur valde du utbildning?
– Det finns ju så klart en hel del människor som känner något slags kall eller en dag bara inser exakt vad de vill göra, jag var definitivt inte en av dem. Däremot var jag väldigt säker på att jag ville studera på universitetet, helst ville jag plugga allt, jag ville veta allt om allt och såg verkligen mig själv som en person som skulle sitta på biblioteket dygnet runt och bara läsa mig till all världens kunskap. Det var väl någonstans där jag insåg att jag ville jobba med samhällsfrågor, jag visste inte riktigt var eller hur, men jag ville förstå världen bättre för att på något hörn kanske kunna förändra den lite. Och där passade Politices kandidatprogram verkligen in, det är ett brett program men det de flesta har gemensamt på programmet är att vi nog alla har en hemlig dröm om att rädda världen, i alla fall lite grann, på vårt eget sätt. Och blandningen av kurserna ger verkligen en bra grund, oavsett vad du vill använda utbildningen till när du är klar så är det en allmänbildande och givande utbildning, och du måste ju ändå förstå det du vill förändra.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Att studera vid ett universitet är såklart på många sätt annorlunda än till exempel gymnasiet. Sedan tror jag att allas förhållningssätt till universitetet ser väldigt olika ut, många beskriver skillnaden mot gymnasiet som att studierna är väldigt mycket friare och bygger mycket mer på eget ansvar, något som självfallet är sant, men jag tror att bilden av att du får en bok i handen, ett tentadatum och ett ”lycka till” ibland är något överdriven. Du kan ju så klart använda din studietid på det sättet men jag har alltid trivts väldigt bra med att gå på alla föreläsningar, följa läsanvisningar och studera i grupp på bibliotek eller campus och då känner en sig inte särskilt utelämnad åt sin egen studiemotivation ändå.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa med att plugga i Uppsala är ändå studentlivet. Det är alltid lätt att hitta ett sammanhang, oavsett vilken slags person du är eller vad du har för intressen. Vissa engagerar sig i nationer, och bara där finns oändliga möjligheter beroende på vad du vill göra. Sedan finns så klart programföreningar som vår förening UPS (Uppsala Politicesstuderande) och även kåren om du är intresserad av det. Oavsett vad du vill göra så finns det alltid ett stort gäng människor som vill göra samma sak och lära känna andra som är engagerade, allt från blandbandscirklar och körer till att skriva i en tidning eller sitta med i kommittéer för hjärtefrågor.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det är svårt att beskriva en vanlig dag på utbildningen. Det är ofta väldigt lätt att anpassa studietiden efter andra saker som en sysslar med om dagarna. Men en typisk dag har jag en tvåtimmars föreläsning på förmiddagen. Sedan slåss med hungriga studenter i micro-kön på Ekonomikum, kanske gå vidare till något mysigt bibliotek för att plugga och sedan avsluta pluggdagen alldeles för tidigt för att hitta på något roligare. Om det inte är tentavecka förstås och intagande av middag på campus får ses som studentromantik.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Pol kand är en väldigt bred och allmänbildande utbildning, väldigt varierande, från att sitta med näsan i lagboken till att lära sig hantera 20 sidor formelblad till statistiken. Men räkna med att vara omgiven av ett stort gäng på olika sätt samhällsengagerade studenter med mycket egna åsikter och idéer.

Hur upplevde du första tentan?
– Vår första tenta var på en ganska liten delkurs. Jag tror att största stressmomentet var att ta sig till tentalokalen som låg en bra bit från stan, men väl där så var det ju bara att skriva ner vad man kunde. Och acceptera att man kanske inte hunnit lära sig precis allt. Sedan hade vi väldigt bra mentorsprojekt med tips om pluggteknik inför tentan och andra praktiska tips, så jag upplevde inte första tentan som något dramatiskt.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Framförallt så pluggar jag för att lära mig saker, och det gör jag verkligen. Oavsett vad jag sedan väljer att jobba med så kommer jag känna att det här varit en givande tid. Men min förhoppning är att utbildningen ska leda till ett jobb som jag tycker är roligt och givande, och där jag känner att jag kan påverka på något sätt.

Berätta om studentlivet!
– Uppsalas studentliv är ganska brett, trots att Uppsala är en relativt liten stad. Men det finns många olika slags klubbar och pubar och nationer och det finns ju ett ständigt flöde av nya studenter till stan vilket ju alltid är uppfriskande! Mitt bästa minne är nog från Valborg när vi började med en sillunch på en innergård i sol och vårvärme, fortsatte med en förfest i ett korridorsrum som övergick i dans till enbart 90-talshits och schlagers. Sedan ställde vi oss i kö in till Norrlands nation och sjöng julsånger eftersom det vid det laget börjat snöa ganska rejält – vårhögtiden till ära.

Vad gör du om 5 år?
– Om 5 år så hoppas jag att jag har ett intressant jobb med fokus på samhällsfrågor i Sverige eller utomlands, om jag inte fortfarande pluggar, eller pluggar igen.

Fem snabba frågor
Bästa stället att hänga på en fredag kväll?
– Någon av Kalmar nations klubbar.

Var sitter du helst och pluggar?
– Carolina Redivivia. Det finns ett rum för varje humör!

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?
– Var ute i god tid och köp begagnat.

Upplägg

Basblock
Basblocket på 90 högskolepoäng (hp) ger dig allmänna kunskaper om samhället genom kurserna statskunskap A (30 hp), nationalekonomi A (30 hp), statistik (15 hp) och förvaltningsrätt (15 hp).

Fördjupning
Specialiseringen innebär att du läser B- och C-kurser i fördjupningsämnet som ska vara statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier.

Kurser inom programmet

Termin 1
Obligatorisk kurs:
Statskunskap A, 30 hp

Termin 2
Obligatoriska kurser:
Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp
Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp
Nationalekonomi A/Internationell makroekonomi, 7,5 hp

Termin 3
Obligatoriska kurser:
Grundkurs i statistik, baskurs A4, 15 hp
Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp

Termin 4
Fördjupningsdelen består av a) B- och C-kurser i något av huvudämnena Nationalekonomi och Statskunskap samt en termin som kan användas för valfria kurser eller praktik och därmed fördjupning eller breddning av utbildningen eller b) A-, B- och C-kurser i Freds- och konfliktkunskap, Utvecklingsstudier och Statistik.

Termin 5 och 6
Se termin 4.

Praktik kan du göra inom fördjupningsinriktningarna statskunskap, nationalekonomi och statistik. Praktik görs alltid sist i programmet.

Karriär

Politices kandidatprogrammet är en bred utbildning, vilken har sin spegelbild i en bred arbetsmarknad efter examen. De flesta jobb finns inom organisationer (i Sverige och utomlands) samt inom stat och kommun. En ökad andel studenter har dock börjat söka sig till företag och den privata sektorn har idag blivit en allt viktigare arbetsgivare.

Som student har du stor valfrihet att kunna skapa din egen profil, vilket innebär att du själv kan inrikta dig på de arbetsuppgifter eller det område som intresserar dig mest.

Utexaminerade studenter från politices magisterprogrammet (den tidigare utbildningen) vid Uppsala universitet arbetar idag bland annat som säkerhetspolitiska analytiker, departements- och ambassadsekreterare, journalister, ­pr-konsulter, finansanalytiker, tjänstemän i biståndsorganisationer, utredare och forskare.

Arbetsgivare finns såväl inom departement och myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och landsting, som inom den privata sektorn och internationella organisationer med verksamhet både i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta inom journalistik och media.

Med en politices kandidatexamen kan du söka till det tvååriga masterprogrammet i politik (Politices masterprogram) och det tvååriga masterprogrammet i freds- och konfliktstudier.

Behörighet och anmälan

Politices kandidatprogram

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2450 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt & Mer Info

Statsvetenskapliga institutionen

Gamla Torget 6

Box 514, 751 20 UPPSALA

Marie Nylund marie.nylund@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 12 04

Fax: 018-471 16 35