Utbildning

Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation 2017/2018

Bild för Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation 2017/2018
Anmälan

Ekonomi är alltmer viktig i samhället och den ekonomiska forskningen både i Sverige, och framförallt internationellt, är mångfacetterad och det interdisciplinära perspektivet framstår som allt viktigare. Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation är ett unikt samarbete mellan ekonomisk-historiska, företagsekonomiska, kulturgeografiska och sociologiska institutionerna vid Uppsala universitet och är utformat för dig om vill använda ett tvärvetenskapligt angreppsätt för att bättre förstå olika ekonomiska fenomen.

Om programmet

Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation har fyra inriktningar:

  • Ekonomisk historia
  • Företagsekonomi
  • Kulturgeografi
  • Sociologi
Som student kommer du att samläsa med studenter från andra inriktningar inom programmet. Läskurserna samt uppsatserna anpassas utifrån den valda programinriktningen.

Examen

Programmet leder till en magisterexamen (Master in Social Science, 60 credits) med sociologi, ekonomisk historia, företagsekonomi eller kulturgeografi som huvudområde.

Upplägg

Magisterprogrammet bygger på kurser om 7,5 högskolepoäng (hp).

Termin 1
Den första terminen betonas färdighetsträning där studenterna tränas i akademiska och arbetslivsrelaterade generiska färdigheter. Fokus ligger på akademiskt skrivande, analyser, kommunikation och presentation.

Termin 2
Under den sista terminen integreras ämnesforskningen på institutionen med studentarbeten i mindre grupper. Varje sådan grupp har löpande träffar under terminen. Avsikten är att skapa ett forum för tvärvetenskaplig diskussion och uppmuntra tänkande över disciplingränserna.

Kurser inom programmet

Introduction and overview, 7,5 hp
Economic History, 7,5 hp
Economic Sociology, 7,5 hp
Reading course, 7,5 hp
Organisation Theory, 7,5 hp
Economic Geography, 7,5 hp
Thesis, 15 hp

Om undervisningen

Programmet erbjuder ett sammanhängande kurspaket. Stor vikt läggs på färdigheter som skrivande, framställning och analys, och nås genom att du som student får göra praktiska analyser, grupparbeten och kursöverbryggande projekt. Lärare och studenter deltar i seminarier där färdigheter övas och det ges möjligheter till nära kontakt med forskare. Programmets interdisciplinära samarbete möjliggör integration av undervisningen med den vid universitetet pågående forskningen.

Utbildningen är i Uppsala. Programmet ges på engelska.

Karriär

Programmet fokuserar på forskning och ger träning inför en karriär innefattande kvalificerat analysarbete till exempel inom utredningskonsultbolag och statliga myndigheter. Programmet förbererder dig även inför samt ger dig en formell behörighet till forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Ekonomisk historia

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2410 Anmälan

Undervisningsspråk: Programmet ges vid behov på engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ekonomisk historia eller motsvarande som huvudområde alternativt kandidatexamen med annat samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde samt 60 hp i ekonomisk historia eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Företagsekonomi

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2411 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med företagsekonomi som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kulturgeografi

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2412 Anmälan

Undervisningsspråk: Programmet ges vid behov på engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med kulturgeografi eller motsvarande som huvudområde alternativt kandidatexamen med annat samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde samt 60 hp i kulturgeografi eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Sociologi

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2413 Anmälan

Undervisningsspråk: Programmet ges vid behov på engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med sociologi, socialpsykologi eller motsvarande som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsv. 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 5195

E-post: info@soc.uu.se

Katriina Östensson katriina.ostensson@soc.uu.se

Telefon: 018-471 15 05