Masterprogram i systemvetenskap 2018/2019

Bild för Masterprogram i systemvetenskap 2018/2019
Anmälan

I en globaliserad värld spelar kommunikation och nätverkande en allt större roll, både i privata sammanhang och inom professionell verksamhet. Master­programmet i systemvetenskap vid Uppsala universitet förbereder dig för att leda den snabba utvecklingen inom IT-området. Programmet erbjuder dig en bred och internationellt konkurrenskraftig utbildning med fördjupade kunskaper om informationssystem, systemutveckling och projektledning.

Om programmet

Systemvetenskap är ett spännande och dynamiskt ämnesområde och masterprogrammet i systemvetenskap (Master Programme in Information Systems) baseras på den senaste utvecklingen och forskningen inom IT-området. Masterprogrammet ger fördjupade kunskaper och färdigheter i utveckling av lättillgängliga och effektiva datasystem såsom system för kunskapshantering och datahantering. Utbildningen ger kunskaper i hantering av snabba och avancerade systemutvecklingsmetoder för utveckling av komplexa IT-system, användbara inom såväl yrkesliv som forskning.

En stor utmaning för systemutvecklare är att utveckla datasystem som är okomplicerade att använda där en viktig aspekt är att systemen utvecklas utifrån beställarnas och användarnas behov. En systemutvecklare måste kunna arbeta i projektgrupper där de samarbetar med administratörer, ekonomer, tekniker och olika slags användare. Utbildningen ger fördjupade kunskaper i hur system och program samverkar med individer och grupper inom olika verksamheter genom kurser i organisationskommunikation, organisationsbeteende och människa-datorinteraktion.

Masterprogrammet är uppbyggt kring tre fördjupningsområden:

 • Komplexa informationssystem, tas upp i kurserna om problemlösningsmetodik, artificiell intelligens och knowledge management.
 • Metodologi och metod, tas upp i k­urserna om knowledge management, software engineering och agila systemutvecklingsmetoder.
 • Intressent- och organisationsperspektiv, tas upp i kurserna om organisationskommunikation, organisationsbeteende samt människa-datorinteraktion.
Programmets kurser är forskningsrelaterade och forskningsförberedande samt näringslivsorienterade med hela systemutvecklingscykeln i fokus. Utbildningen ger praktiska kunskaper och som student tillämpar du olika systemutvecklingsmetoder i större realistiska projekt. Under utbildningen lär du dig även att leda större projekt. Efter masterutbildningen kan systemutvecklare jobba med många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med informationssystem som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Upplägg

Kurser inom programmet

År 1
Problemlösningsmetodik
Artificiell intelligens
Software engineering
Knowledge management
Kommunikation och organisering

År 2
Agila systemutvecklingsmetoder
Systemutvecklingsprojekt
Människa-datorinteraktion
Organisationsbeteende
Examensarbete (en termin)

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges i form av före­läsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Kurserna ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats.

Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämnings­uppgifter. På avklarade kurser ges betyget Godkänd eller Väl godkänd.

Karriär

Efter utbildningen kan du arbeta i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Intresset för IT-området ökar även inom nya områden som miljö, turism, hållbar utveckling och transport.

Yrkesbenämningar är till exempel:

 • systemutvecklare
 • systemvetare
 • projektledare
 • IT-chef
 • systemarkitekt
 • testledare
 • spelutvecklare
 • applikationsutvecklare
 • programmerare
 • webbutvecklare
 • databasdesigner
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare
 • IT-pedagog
 • forskare

Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning i informationssystem.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i systemvetenskap

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P2213 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med systemvetenskap som huvudområde eller motsvarande examen med minst 90 hp i informationssystem eller motsvarande huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr