Utbildning

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) - Masterprogram i biologi 2018/2019

Bild för Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) - Masterprogram i biologi 2018/2019
Anmälan

Masterprogrammet i biologi har en stark forskningsanknytning. Du kan skaffa dig en spetskompetens med stort djup inom ett visst område eller så väljer du att istället bredda dina biologikunskaper. Du har också möjlighet att kombinera biologistudierna med andra ämnen. Programmet har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser, en rekommenderad kursföljd samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Om du vill kan du välja till kurser från andra inriktningar.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och det finns genomtänkta vägar att gå. Du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig för framtida forskning eller arbete inom näringslivet.

Om programmet

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) är en forskningsinriktad internationell utbildning inom evolutionsbiologi kopplad till EU:s mundusstipendier. Du söker inte till denna inriktning genom Uppsala universitet utan genom MEME där du söker både utbildning och stipendium på en och samma gång. 

MEME är ett tvåårigt forskningsinriktat masterprogram för talangfulla och motiverade studenter som är intresserade av att förstå evolutionen i alla dess aspekter. Det är ett gemensamt projekt mellan fyra europeiska universitet (University of Groningen, Nederländerna; Ludwig Maximilians University of Munich, Tyskland; University of Montpellier 2, Frankrike; Uppsala universitet, (Sverige) och Harvard University (USA).

Som student på programmet börjar du dina studier i antingen Groningen eller Uppsala. Andra terminen fortsätter sedan i antingen Montpellier eller München. Under den tredje och fjärde terminen väljer du vid vilket universitetet du vill göra ditt enskilda forskningsprojekt. Programmet leder till en dubbelexamen från två universitet. 

Läs mer på www.evobio.eu

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Karriär

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorand­utbildning.

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Med en limnologisk eller ekologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård på till exempel Naturvårds­verket, länsstyrelser, miljövårdsorganisationer eller konsultfirmor. Med en molekylärbiologisk inriktning kan du jobba med till exempel produktut­veckling eller mikro­biologiska analyser inom framför allt läkemedels- och bioteknik­företag. Inriktningen NABiS innebär att du skaffar dig ett stort kontaktnät inom Norden och du kan arbeta med frågeställningar inom systematik och taxonomi som kräver molekylärbiologisk kompetens. Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Behörighet och anmälan

Du söker alla inriktningar via antagning.se utom till inriktningen Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) som du söker via www.evobio.eu.

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME)

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-01-15

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se http://www.evobio.eu/selection-procedure för information om urval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr