Utbildning

Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi 2017/2018

  • 180 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Biologi omfattar allt från ekologi och miljö till molekylärbiologi och genetik. Med ett stort utbud av kurser inom biologi och molekylärbiologi väljer du själv inom programmet i Uppsala vilken sorts biolog du vill bli. Den stabila grunden som också innehåller kemi och matematik gör att du efter avslutad utbildning blir efterfrågad på såväl den nationella som internationella arbetsmarknaden.

Om programmet

Eftersom alla lärare på kandidatprogrammet i biologi är aktiva forskare med djupa specialkunskaper får du inblick i den senaste forskningen. Det är något som du har nytta av oavsett om du tänker bli forskare eller jobba utanför universitetet. Hos oss får du en utbildning som omfattar djupa faktakunskaper, förmåga att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt.

En enkät till våra alumner visar att biologistudenter med grundexamen i biologi från Uppsala universitet är mycket nöjda med sin utbildning.

Arbetslösheten bland biologer från Uppsala universitet är låg och över sjuttio procent arbetar inom ett område där de har användning av sin biologiutbildning. Vi har ingångar både för dig som har läst och som inte har läst naturvetenskap på gymnasiet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med biologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ardea Beverskog
Från: Uppsala
Läser: Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi


Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av biologi men inte riktigt vetat vad jag tycker om mest inom ämnet. Den här utbildningen är väldigt bred och har gett mig chansen att känna på många olika områden.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är väldigt kul! Jag har fått träffa många med samma intressen som jag och det är skönt att det är så mycket eget ansvar.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Helt klart studentlivet. Det finns alltid något att göra.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det skiljer sig väldigt mycket beroende på kurs. Vi har oftast varierat med föreläsningar, labbar, lektioner, seminarier etc.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Det är nog bredden inom biologin. De två första åren får man testa allt från ekologi till molekylärbiologi. Man får tid på sig att ta reda på vilket område inom biologi som intresserar en mest. Det är ingen stress med att välja vad man vill jobba med i framtiden.

Hur upplevde du första tentan?
– Det var lite läskigt faktiskt. Jag kände en stor oro över att inte klara den. Nu i efterhand så har jag lärt mig att det inte alls är hela världen att få underkänt på en tenta.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag kommer att studera vidare efter kandidaten. I slutändan siktar jag på forskning.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Det är underbart! Det finns verkligen något för alla. Mitt bästa minne är mottagningen som är under de två första veckorna för de nya studenterna på programmet. Där hittar de nya och de gamla studenterna på massor av roliga aktiviteter tillsammans. Så det rekommenderar jag verkligen att vara med på!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Biologernas campus EBC.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Alla roliga grejer som händer under valborg.

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis så har jag tagit min master och doktorerar. 

Våren 2017

Upplägg

De första två åren är gemensamma för alla som läser programmet och ger ­viktiga grundkunskaper inom alla delar av biologin. Du läser till exempel cellbiologi, organismbiologi, genetik, ekologi och fysiologi. Du läser också kemi samt matematik och statistik som är viktiga verktyg för en biolog.

Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område, till exempel naturvård eller molekylärbiologi, genom valfria fördjupningskurser och ett självständigt projektarbete.

Du kan också göra forskningspraktik hos landets främsta forskargrupper inom en mängd olika biologiska områden, eller yrkespraktik på exempelvis något av Uppsalas fler än hundra bioteknikföretag eller på någon naturvårdsenhet.

Därefter får du en kandidatexamen och kan antingen söka jobb eller fortsätta med en masterutbildning.

Som biologistudent i Uppsala får du dessutom delta i ett kommunikationsprogram som tränar dig i att bli en skicklig kommunikatör.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom ingången biologi/molekylärbiologi.

Se studieplanen för kurser inom ingången för samhällsvetare.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, exkursioner och studiebesök. Vi har väldigt god sammanhållning bland studenterna på programmet och god kontakt mellan lärare och studenter. Detta är en följd av att undervisningen innehåller olika typer av praktiska moment och gruppövningar som gör att du lär känna dina kurskamrater väl. Vi profilerar också vår utbildning genom systematisk kommunikations­träning där övningar i både muntlig och skriftlig kommunikation ingår i under­visningen.

En bekräftelse på att biologiutbildningen vid Uppsala universitet håller hög kvalitet är att Uppsala studentkår vid två tillfällen utsett programansvarig institution till bästa grundutbildningsmiljö med motiveringen att studentperspektivet genomsyrar verksamheten.

Våra utbytes- och masterstudenter vittnar också ofta om hur väl fungerande våra utbildningar är, sett även ur ett internationellt perspektiv.

Studera utomlands

Du möter studenter från alla världsdelar när du studerar hos oss och du har möjlighet att själv åka utomlands och studera. Vi har studentutbyten med många europeiska och utomeuropeiska länder.

Karriär

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält beroende på inriktning och intresse. Väljer du ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård hos arbetsgivare som till exempel länsstyrelser, Naturvårdsverket, miljövårdsorganisationer och konsultföretag.

Med en cell- eller molekylärbiologisk inriktning kan du till exempel jobba med läkemedelsutveckling eller mikrobio­logiska analyser på läkemedels- och bioteknikföretag.

Biologer kan också arbeta som lärare, vetenskapsjournalister eller på museer och i djurparker.

Många studenter fortsätter med en masterexamen och forskarutbildning för att specialisera sig ytterligare. Biologiområdet i Uppsala har flera världsledande forskningsprogram. Vi undersöker allt från storskaliga ekosystemprocesser och evolutionära processer, djurs beteenden och växters samverkan med andra organismer, till biomolekylers struktur och funktion.

Efter din kandidatexamen kan du välja att läsa vidare två år på ett masterprogram vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till följande masterprogram som ges vid Uppsala universitet:

Masterprogram i biologi med nio olika inriktningar, bland annat miljötoxikologi, evolutionsbiologi, limnologi, immunologi och mikrobiologi 

Masterprogram i tillämpad bioteknik 

Masterprogram i bioinformatik 

Masterprogram i hållbar utveckling 

Anna-Karin Olofsdotter, personalchef på Länsstyrelsen i Uppsala
 – Länsstyrelsen sköter många intressanta gröna frågor, alltifrån miljömål till folkhälsofrågor och uppdrag från andra myndigheter. Det är roligt att se och vara del av de stora samhällsprocesserna.
– Synen på miljö och hur man hanterar föroreningar har ju förändrats ganska radikalt sedan 60-talet. Miljöfrågorna kommer säkert att fortsätta vara oerhört viktiga, men vi kommer nog att få se förskjutningar inom vilka miljöaspekter man lägger tonvikt på. Jag ser dock ingen risk för att intresset minskar. Myndigheternas roll kan komma att ändras, men att det kommer att fortsätta finnas statstjänstemän med miljöansvar här i Uppsala är jag helt övertygad om.

Behörighet och anmälan

Biologi/molekylärbiologi

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1106 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Ingång för samhällsvetare

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1105 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 41 33

Fax: 018-471 46 89