Utbildning

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 2017/2018

I takt med städers förtätning och miljonprogrammets behov av upprustning ökar behovet av byggingenjörer med kunskaper i hållbar och energieffektiv byggteknik. Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik i Uppsala ger dig en utbildning baserad på den senaste forskningen och den teknik som efterfrågas av näringsliv och samhälle.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik är upplagt för att ge dig en mycket god kompetens inom det byggtekniska området och du har möjlighet att välja intresseinriktning sista terminen mot konstruktion eller mot byggnadsvård (en termin på Campus Gotland). Som färdig högskoleingenjör har du många valmöjligheter och kan se fram mot utmanande arbetsuppgifter. Jobben finner du inom privata företag såväl som inom stat och kommun.

Examen

Utbildningen leder till en högskole­ingenjörsexamen, vilket är en yrkes­examen.

Om undervisningen

Inom programmet anpassas undervisningen till att efterlikna verkligheten på arbetsplatserna. Därför arbetar du ofta i projektgrupper. I samtliga tekniska ämnen tränar du även regelbundet på både muntlig och skriftlig redovisning. Studiemetoderna är medvetet valda för att du ska vara väl förberedd när du i din framtida yrkesroll ska presentera dina projekt i olika arbets­situationer.

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, fältövningar, seminarier, laborationer och många verklighetsanknutna projektuppgifter.

I utbildningen får du göra många studiebesök och vi arbetar aktivt med gästföreläsare, så du ges bra möjligheter att sammankoppla teori och verklighet.

Utbildning i användandet av moderna datorhjälpmedel är en viktig del och vi eftersträvar alltid att använda de program som är vanligt förekommande på företag i byggbranschen.

Examinationsformerna varierar, men vanligtvis kombineras en eller flera projektuppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart med hjälp av projektuppgifter.

Upplägg

Under det första året läser du kurser i matematik och byggtekniska ämnen vilket ger dig den bas som krävs för de fortsatta studierna, och du läser en projektkurs med villabygget i fokus.

Under det andra året bygger du vidare på din ingenjörskompetens. Du läser kurser inom byggnadsfysik, konstruktion, strömningslära och byggstyrning, och fortsätter arbeta med projektkurser inom villabygget och flerbostadshus.

Det tredje året fördjupas kunskapen inom byggtekniken med fokus på energieffektivt och hållbart byggande som tillämpas i en projektkurs. Du läser även kurser inom ledarskap och industriell ekonomi. Sista terminen ges du möjlighet att välja inriktning mot konstruktion eller byggnadsvård, det sistnämnda läser du på Campus Gotland.

Utbildningen avslutas med ett tio veckors examensarbete.

Inom programmet finns ett naturligt samarbete med det lokala näringslivet. I samarbete med byggföretag finns möjlighet att få så kallad COOP-praktik. Det innebär att du mellan det andra och tredje året kan praktisera två terminer på ett företag. Under praktiken är du avlönad av företaget. Vi kan inte lämna någon platsgaranti men för de allra flesta som väljer att göra praktik inom utbildningen brukar det lösa sig.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Karriär

Byggandet har under senare år legat på en hög nivå men varierar alltid med konjunkturen. Byggprogrammets nära och väletablerade samarbete med näringslivet bidrar dock till mycket goda utsikter att få arbete som högskoleingenjör inom byggteknik.

 I Uppsala har programmet en bred inriktning mot hela byggmarknaden. Det innebär att du som färdig högskole­ingenjör har många valmöjligheter, till exempel att bli projektingenjör, projekterande byggnadsingenjör, kalkylator, inköpare, arbetsledare inom produktion eller projektledare.

Jobben finns i både stora och små privata företag men också inom stat och kommun.

Annika Joneby är arbetsledare på NCC
– När jag gjorde ett studieuppehåll under ett år gjorde jag praktik på NCC. Att jag sedan, när jag återgått till studierna, förlade mitt exjobb här blev naturligt. Direkt när jag tagit examen fick jag jobbet.
–  Jag arbetar ute på ett bostadsbygge i Uppsala och min uppgift är att se till att byggproduktionen flyter på smidigt. Jag planerar arbetet, beställer material och samordnar olika yrkesgrupper. Jag ser även till att vi följer ritningarna, håller tiden och att vi har en säker arbetsmiljö. Uppstår det några problem ser jag till att vi löser dem så fort som möjligt på ett bra sätt. 
–  På utbildningen i byggteknik får man lära sig grunderna inom många olika områden inom bygg, allt från konstruktion till entreprenadjuridik. Det är mycket arbete i projektform vilket jag haft stor nytta av i arbetslivet och man lär sig mycket teori som som man har användning av när man börjar jobba.  
–  Just nu är det en väldigt stark byggkonjunktur och vi har många projekt som ska igång. Befolkningen ökar och det kommer alltid att behövas nya hus, bostäder och vägar. Byggbranschen är väldigt bred och utbildningen öppnar för många roliga yrkesval inom anläggning och husbyggnad. 

Behörighet och anmälan

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1550 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8) alternativt Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt & Mer Info

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Box 256, 751 05 UPPSALA

Martin Holmberg studievagledare-bi@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 10 68