Utbildning

Masterprogram i datavetenskap 2017/2018

Bild för Masterprogram i datavetenskap 2017/2018
Anmälan

Masterprogrammet i datavetenskap ger dig en bred utbildning med möjlighet till fördjupade kunskaper inom de områden du är intresserad av. Du får färdigheter och kunskaper som håller länge, till exempel problemlösningsmetoder snarare än detaljer om specifika verktyg eller programmeringsspråk. Din undervisning baseras på aktuell forskning och ges av internationellt kända forskare. På så sätt blir du förberedd för en internationell karriär inom industri eller forskning.

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, där du läser master­programmet i datavetenskap, är världs­ledande i forskning inom dataområdet. Det innebär att undervisningen på kurs­erna ges av ledande experter som alltid är uppdaterade med de senaste rönen.

Undervisningen sker i en internationell miljö där du skapar ett världsomspännande kontaktnät av både lärare och forskare samt dina studiekamrater.

Om programmet

Programmet har tre inriktningar:

 • Datavetenskaplig inriktning
 • Svensk-kinesisk inriktning mot datavetenskap och programvaruutveckling
 • Concurrency och parallellprogrammering
Inom inriktningarna kan du själv välja kurser för att skapa din egen personliga profil på utbildningen. 

Datavetenskaplig inriktning
​Syftet med den datavetenskapliga inriktningen är att ge en individualiserad utbildning i världsklass. Du erbjuds ett brett utbud av kurser i datavetenskap. Du väljer dina kurser i dialog med studie­vägledare och lärare och du kan alltid ställa frågor och diskutera med dina lärare. De flesta kurser kombinerar teori med praktiska övningar. Genom att själv välja de kurser du vill läsa kan du specialisera dig inom olika områden inom datavetenskap.

Svensk-kinesisk inriktning mot datavetenskap och programvaruutveckling
I den svensk-kinesiska inriktningen läser du ett år vid National Taiwan Normal University, i Taiwan. Du får examen från båda universiteten och öppnar därmed internationella karriärmöjligheter. Du får också möjlighet att leva i två kulturer och på så sätt knyta nära band till två städer i två olika länder.  Utöver kurser i datavetenskap och programvaruutveckling innehåller programmet kulturella inslag som språkkurser.

Concurrency och parallellprogrammering
Moderna datorers beräkningskapacitet ökar genom att fler och fler parallella beräkningar kan utföras per tidsenhet istället för att tiden för en beräkning ständigt minskar. Detta gäller såväl små bärbara datorer som enorma molnservrar. Parallellprogrammering har blivit oundvikligt, men är fortfarande en aktivitet som bara utförs av experter; hur framtidens maskiner med tusentals processorkärnor skall programmeras på ett effekt­ivt sätt är ännu en öppen fråga. Denna utbildning är knuten till och drivs i stor utsträckning av forskare vid forsknings­centret UPMARC som ligger i den internationella fram­kanten inom programmering av dagens och morgondagens parallella maskiner.

Utbildningens kärna berör de särskilda element i programspråk som behövs, avancerad datorarkitektur och parallellprogrammering på olika abstraktions­nivåer och lågnivåprogrammering. Utbildningen förbereder dig som student för att ta ett påtagligt ansvar i en datorindustri som måste bli alltmer parallell, men som för tillfället saknar både kompetens och verktyg, eller för fortsatta studier på doktor­andnivå inom parallellprogram­mering.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits), med datavetenskap som huvudområde.

Upplägg

Inriktningar

 • Concurrency och parallellprogrammering

  Kärnkurserna handlar om de särskilda element i programspråk som behövs, avancerad datorarkitektur och parallellprogrammering på olika abstraktionsnivåer. En tredjedel av programmet består av valbara kurser så att du kan skapa din egen profil. I programmets tredje termin ingår normalt en större projektkurs. Den sista terminen består av ett examensarbete som du kan göra inom näringslivet eller inom ett univer­sitet. Det är vanligt att examensarbetet blir en inkörsport till arbetsmarknaden, både inom industri eller genom doktorandstudier.

  Se studieplan för kurser inom inriktningen.

 • Datavetenskap

  Under de f­örsta två terminerna kan du välja kurser från bland annat följande områden: 

  • programmeringsspråk
  • programvaruutveckling
  • parallellprogrammering
  • datakommunikation
  • databaser
  • informationsutvinning
  • algoritmer
  • realtidssystem
  • datorarkitektur
  • artificiell intelligens
  • människa–datorinteraktion
  Den tredje terminen består normalt av en större projektkurs, där en större grupp studenter arbetar med ett utvecklingsprojekt tillsammans med näringslivet. Du kan också välja att fortsätta läsa valfria kurser.

  Den sista terminen består av ett examens­arbete som du kan göra inom näringslivet eller vid ett univer­sitet, möjligtvis utomlands. Det är vanligt att examens­arbetet blir en inkörsport till arbetsmarknaden, både inom industri eller genom doktorandstudier.

  Se studieplan för kurser inom inriktningen.

 • Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling

  År 1
  Du erbjuds ett brett utbud av kurser i datavetenskap (se under Studieplan). Du väljer dina kurser i dialog med studie­vägledare och lärare och du kan alltid ställa frågor och diskutera med dina lärare. De flesta kurser kombinerar teori med praktiska övningar. Genom att själv välja de kurser du vill läsa kan du specialisera dig inom olika områden inom datavetenskap. Termin 2 kan eventuellt vara utbytesterminen.

  År 2
  Utbytestermin, 30 hp
  Examensarbete, 30 hp

  Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Masterprogrammet i datavetenskap erbjuder varje student en individuell studie­plan vilket medför utmärkta möjlig­heter till lärande. Dock kräver det att du är villig att arbeta hårt och kan ta ansvar för din utbildning och ditt lärande. Både undervisnings- och examinationsformerna varierar och är anpassade efter de olika ämnenas karaktär. Det innebär att laborationer och mindre projekt finns i de flesta kurser, medan vissa kurser har stora projekt.

I den svensk-kinesiska inriktningen läser du minst en termin vid ett universitet i Taiwan. Du får möjlighet att leva i två kulturer och på så sätt knyta nära band till två städer i två olika länder. Detta öppnar för en internationell arbetsmarknad.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Masterutbildningen i datavetenskap ger dig möjligheter att arbeta inom en mängd olika områden. Arbetstillfällen finns inom alla olika områden och branscher eftersom vi alla är beroende av datorer på olika sätt. Efter programmet har du stora möjligheter att bestämma över din egen framtid och hela tiden ligga i frontlinjen av utvecklingen.

Masterstudenter i datavetenskap är attraktiva på en högt kvalificerad inter­nationell arbetsmarknad. Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är stor och kommer att växa, på grund av datoriseringen i samhället.

De flesta av våra studenter arbetar i den kommersiella IT-sektorn, som projekt­ledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling eller tillämpad forskning. De deltar där i utvecklingen av kommande produkter.

En del studenter startar egna företag för att utveckla idéer de fått under utbildningen. Programmet är också en bra förberedelse för doktorand­studier.

Behörighet och anmälan

Concurrency och parallellprogrammering

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1325 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området datavetenskap och 30 hp inom området matematik.

För att uppfylla särskilda förkunskapskrav för kurserna inom programmet krävs kurser i programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Datavetenskap

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1310 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området datavetenskap och 30 hp inom området matematik.

För att uppfylla särskilda förkunskapskrav för kurserna inom programmet krävs kurser i programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1312 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med minst 90 hp inom området datavetenskap och 30 hp inom området matematik.

För att uppfylla särskilda förkunskapskrav för kurserna inom programmet krävs kurser i programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: 018-511925

E-post: info@it.uu.se