Utbildning

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 2017/2018

  • 180 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät är viktiga och utvecklande uppgifter, bland annat för att i framtiden kunna ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Din förmåga som ingenjör att konstruera och utveckla nya tekniska produkter och system har stor inverkan på klimatfrågan och även Sveriges ekonomi. Det gör att det finns ett växande behov av högskoleingenjörer med bred och djup kompetens i elektroteknik både i Sverige och utomlands.

Om programmet

Vårt samhälle påverkas starkt av den elektrotekniska utvecklingen. Dagens komplexa elkraftssystem skapar samberoende och därmed större sårbarhet. Europas över 100 år gamla elnät behöver förnyas och i Afrika och Asien saknar två miljarder människor tillgång till elektricitet. I takt med det växande behovet av modern infrastruktur för el ökar också efterfrågan på kvalificerade elektroingenjörer.

Tillgång till billigt och miljövänligt framställd el är viktig för den ekonomiska utvecklingen, speciellt i utvecklingsländerna. Dessa drabbas i högre grad av miljöproblem och klimatrelaterade förändringar på grund av ökade koldioxidutsläpp. För att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling krävs globala satsningar på en tillförlitlig och renare energisektor.

Elnätets betydelse som energieffektiv och miljövänlig energibärare blir större och större. Elbilar är på väg att introduceras i mer omfattande skala. Det krävs därför modernare styrsystem och energibesparande apparater för att få ett hållbart samhälle.

På högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik får du de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som elektroingenjör inom alla dessa områden, och fler därtill.

Utbildningen i Uppsala ger dig breda tekniska kunskaper men hjälper dig också att bli bättre på att kommunicera, samarbeta och tänka kreativt. Du får kontakter med näringslivet och får vara med i frontlinjen när du får följa Uppsala universitets unika spetsforskning inom den förnybara elenergiproduktionen som bidrar till utvecklingen av en ny svensk industri.

Ingenjörsinriktade projektkurser utvecklar dina färdigheter och förbättrar dina chanser att få ett attraktivt jobb.

Examen

Utbildningen leder till en högskole­ingenjörsexamen, vilket är en yrkes­examen.

Upplägg

Under årskurs ett läser du matematik, grundläggande mekanik samt ett kursblock i elektroteknikens grunder. Under årskurs två och tre läser du kurser i:

  • elektronik
  • elkraftteknik
  • programmering och beräkningsvetenskap
  • CAD
  • mjuk- och hårdvarudesign av mät- och styrsystem
  • företagsekonomi samt projektledning
Många kurser är projektorienterade och ger dig möjlighet att direkt omsätta teorin i praktiken. I årskurs tre kan du välja mellan att ytterligare bredda din kompetens eller fördjupa dig i ett smalare område inom elektroteknik beroende på ditt intresseområde. Den sista terminen avslutas med ett examensarbete på 15 hp. Därigenom får du chans att visa din förmåga att arbeta som ingenjör och du får också tillfälle att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. Alternativt kan du läsa kompletterande kurser för att sedan kunna söka till senare del på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kärnkurserna som elektroteknikens grunder, elektronik, elkraftteknik samt mät- och styrsystem ger dig såväl gedigna och breda grundkunskaper som direkt tillämpbara färdigheter. Projektarbeten är viktiga moment i kärnkurserna i samtliga årskurser.

Kurserna och delar av kurslitteraturen är på svenska men det förekommer föreläsningar, artiklar och ett flertal kursböcker på engelska.

Programmets näringslivsanknytning med till exempel ABB, Vattenfall, Fortum via studiebesök, fältlaborationer och projektuppgifter ger en tydlig koppling till möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att under den sista terminen göra examensarbetet och/eller läsa valbara kurser utomlands. Uppsala universitet har utbytesavtal med 400 universitet i hela världen.

Karriär

Med en examen i elektroteknik från Uppsala universitet får du möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete.

Elektroingenjörer behövs för arbete med utveckling, konstruktion, test, drift och underhåll av elektrotekniska system inom olika områden. Allt fler produkter och system innehåller idag intelligens i form av elektroniska styrsystem.

Vår framtida energiförsörjning är ett viktigt område där elektroingenjörer kan jobba med allt från att producera elkraft till intelligent styrning av energiförbrukningen.

Under årskurs tre kan du även söka till senare del på Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik.

Programmet har stark anknytning till den världsledande forskningen som bedrivs på Ångströmlaboratoriet inom elektrisk energigenerering och elektriska drivsystem.

Jonathan Hanning, ABB
Energibranschen är i högsta grad på tapeten, därför ser Jonathan ljust på framtiden för ingenjörer inom energi och elektronik.
– Det är här i Ludvika det ”händer” inom elkraft, samtidigt som branschen för förnyelsebar energi växer enormt. Vi har gått från 30 till 150 anställda på kort tid, och till nästa år behöver vi vara närmare trehundra. Det är emellanåt ett problem att rekrytera tillräckligt många färdigutbildade ingenjörer.
Jonathan är noga med att betona att inte bara examen är viktig när du söker jobb, utan också engagemang vid sidan om studierna.
– Det är vad du gjort utöver utbildningen som gör att du sticker ut bland alla andra ingenjörer som söker anställning. I mitt fall var det att jag jobbat extra som mattelärare, vilket jag fått mycket positiv respons för. Dessutom var jag huvudansvarig för studentmottagningen och hjälpt till med andra arrangemang. Jag skulle rekommendera alla blivande studenter att passa på att engagera sig som tusan. Det är inte bara roligt utan ser dessutom bra ut i ditt CV.

Behörighet och anmälan

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1551 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr