Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 2018/2019

  • 300 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät är viktiga och utvecklande uppgifter, bland annat för att i framtiden kunna ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Din förmåga som ingenjör att konstruera och utveckla nya tekniska produkter och system har stor inverkan på klimatfrågan och även Sveriges ekonomi. Det gör att det finns ett växande behov av civilingenjörer med bred och djup kompetens i elektroteknik både i Sverige och utomlands.

Vårt samhälle påverkas starkt av den elektrotekniska utvecklingen. Dagens komplexa elkraftssystem skapar samberoende och därmed större sårbarhet. Europas över 100 år gamla elnät behöver förnyas och i Afrika och Asien saknar två miljarder människor tillgång till elektricitet. I takt med det växande behovet av modern infrastruktur för el ökar också efterfrågan på kvalificerade elektroingenjörer.

Tillgång till billigt och miljövänligt framställd el är viktig för den ekonomiska utvecklingen, speciellt i utvecklingsländerna. Dessa drabbas i högre grad av miljöproblem och klimatrelaterade förändringar på grund av ökade koldioxidutsläpp. För att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling krävs globala satsningar på en tillförlitlig och renare energisektor.

Elnätets betydelse som energieffektiv och miljövänlig energibärare blir större och större. Elbilar är på väg att introduceras i mer omfattande skala. För att minimera miljöpåverkan från tung processindustri, till exempel pappersbruk, behövs avancerade mät, styr och reglersystem. Det krävs därför moderna styrsystem och energibesparande apparater för att få ett eko­logiskt hållbart samhälle.

På civilingenjörsprogrammet i elektroteknik i Uppsala får du de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta som elektro­ingenjör inom alla dessa områden, och fler därtill.

Om programmet

Utbildningen ger dig breda tekniska kunskaper men hjälper dig också att bli bättre på att kommunicera, sam­arbeta och tänka kreativt. Du får kontakter med näringslivet och får vara med i frontlinjen när du följer Uppsala universitets unika spetsforskning inom den förnybara elenergiproduktionen som bidrar till utvecklingen av ny svensk industri.

Ingenjörsinriktade projektkurser ger dig verktygen att omsätta teori i praktik efter utbildningen samt utvecklar dina färdigheter och förbättrar dina chanser till attraktiva jobb inom såväl näringsliv som akademi.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen vilket är en yrkes­examen.

Upplägg

Under årskurs ett läser du ett stort kursblock i elektroteknikens grunder samt matematik och beräkningsvetenskap. Under årskurs två och tre bygger du upp en gedigen grund inom elektronik, elkraftteknik samt systemteknik, samtidigt som du läser mera matematik, mekanik, programmering, CAD samt företagsekonomi.

Under de två avslutande åren kan du välja mellan att ytterligare bredda din kompetens eller fördjupa dig i ett smalare område inom elektroteknik beroende på intresseområde. Du har möjlighet att inrikta dig mot antingen förnybar elgenerering eller elektriska styrsystem, samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i fysik och elektronik.

Som avslutning på programmet gör du den sista terminen ett examensarbete på 30 högskolepoäng (hp). Därigenom får du chans att visa din förmåga som ingenjör och även tillfälle att direkt knyta viktig kontakt med en möjlig framtida arbetsgivare.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kärnkurserna i elektroteknik under de inledande tre åren ger dig såväl gedigna och breda grundkunskaper som direkt tillämpbara färdigheter. Projekt­arbeten knutna till dessa kurser är viktiga moment redan från årskurs ett. Kurserna och delar av kurslitteraturen är på svenska under dessa år men det förekommer föreläsningar, artiklar och ett flertal kursböcker på engelska.

Under de avslutande två åren läser du kurser på avancerad nivå och ­utvecklar då din förmåga att göra själv­ständiga analyser, bedömningar och designbeslut. Då hålls flera kurser på engelska och kurslitteraturen är normalt på engelska. Programmets näringslivsanknytning med till exempel ABB, Vattenfall, Fortum via studiebesök, fältlaborationer och projektuppgifter ger en tydlig koppling till möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att under de avslutande åren tillbringa en termin eller ett helt läsår utomlands. Uppsala universitet har utbytesavtal med 500 universitet i hela världen.

Karriär

Med en examen i elektroteknik från Uppsala universitet får du möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete. Civilingenjörer i elektroteknik behövs för arbete med utveckling, konstruktion och verifiering av elektrotekniska system inom olika områden. Allt fler produkter och system innehåller idag intelligens i form av elektroniska styrsystem.

Vår framtida energiförsörjning är ett viktigt område där elektroingenjörer kan jobba med allt från att producera elkraft till intelligent styrning av såväl energi­produktion som förbrukning.

Efter examen är du behörig att söka utbildning på forskarnivå inom alla delområden av elektroteknik, vid Uppsala universitet till exempel inom elektri­citetslära, signalbehandling och regler­teknik.

Programmet har stark anknytning till den världsledande forskningen som bedrivs på Ångströmlaboratoriet inom elektrisk energigenerering och elektriska drivsystem.

Marielle Hagström är elkraftingenjör på ÅF i Borlänge
– Jag läste elektroteknik med inriktning elkraft och gjorde examensjobbet på ABB vilket sedermera ledde till min första anställning. Efter ett par års arbete med elektrisk systemdesign av HVDC-stationer så jobbar jag nu som elkraftkonsult på ÅF. I rollen som elkraftkonsult så har jag uppdrag framför allt mot större industrikunder och levererar bland annat selektivplaner, reläskyddsinställningar och support för dimensionering av elkraftutrustning. Jag har en stor möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter och ser fram emot att stärka min kunskap inom elkraft.
– Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik ger en väldigt bra förberedelse inför arbetslivet med en bra teknisk grund och de engagerade och kunniga lärarna på programmet bidrar till stor del av sitt eget engagemang och vilja.  
– Mitt engagemang i studentlivet har bidragit stort till min personliga utveckling och jag tror det är väldigt viktigt att ha ett socialt liv vid sidan av studierna. 
– Med utbildningen ges man en möjlighet att vara med och skapa ett hållbart samhälle med förnyelsebar energi och där alla kan få tillgång till el. Jag ser ljust på framtiden för elektroingenjörer - speciellt inom elkraft.

Behörighet och anmälan

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

300 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1509 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr