Utbildning

Civilingenjörsprogrammet i energisystem 2017/2018

  • 300 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Energi- och klimatfrågor är idag mycket aktuella och samhället står inför ett stort behov av att förändra energiförsörjningen. Civil­ingenjörs­programmet i energisystem, som ges gemensamt av Uppsala universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är till för dig som vill vara med och utveckla framtidens energiförsörjning och skapa möjligheter för en hållbar utveckling.

Om programmet

Ett energisystem omfattar hela processen från råvara till att någon använder energin. All energiomvandling påverkar miljö och samhälle. Dagens energisystem bidrar till miljöförstöring och tär på våra natur­resurser. Det är därför nöd­vändigt att energisystemen utvecklas och förändras.

Som student på civilingenjörs­programmet i energisystem får du kunskap om hållbar användning av energi, både ur naturvetenskapligt-tekniskt och samhällsinriktat perspektiv.

Det som gör programmet i energi­system unikt är närheten till SLU:s forskning inom till exempel systemanalys och bioenergi och Uppsala universitets forskning inom områden som vindkraft, vågkraft, sol­energi, vattenkraft och kärnkraft. På programmet får du ta del av den samlade kunskap som finns på båda dessa universitet och du får därför en helhetssyn på energifrågorna.

På det femåriga programmet får du kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap som krävs för att ta fram energieffektiv och klimatsmart teknik. Du fördjupar dig inom valfria energitekniker så som elnät, energieffektivisering, vind-, våg-, kärn- och vattenkraft samt bioenergi och solenergi. Samhällsperspektiv får du genom kurser inom ekonomi, ledarskap och miljörätt.
 

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen med inriktning energisystem vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Clara Knudsen
Från: Ölme, Värmland
Läser: Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag var tidigt väldigt intresserad och fascinerad av miljöfrågor, och ville samtidigt få med matte och fysik i min utbildning. Egentligen visste jag inte så mycket om programmet innan jag började utan hoppade bara på. Det visade sig vara ett bra val – det känns mer rätt för var dag.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är väldigt varierande. Till skillnad från gymnasiet är många föreläsningar och lektioner frivilliga, på gott och ont. Det är mer eget ansvar, men det är mycket roligare att göra något man är intresserad av.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Definitivt det unika studentlivet! Det finns mycket att göra här och utöver utbildningen kan man engagera sig i utbildningsråd, nationer, kårer och sektioner. Där kan man lära sig mycket som man inte får från en utbildning, och självklart ha galet roligt!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det är väldigt beroende av vilka kurser vi läser, men oftast är det schemalagt  varje dag. Lektioner och föreläsningar brukar vara schemalagda på två timmar, alltså två 45-minuters pass. En vanlig dag kan vara föreläsningar 8–12, lunch 12–13 och lektion eller laboration 13-17, men oftast börjar vi senare, slutar tidigare eller har håltimmar. Vissa perioder är definitivt mer än en 40-timmarsvecka, andra inte.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Problemlösning och tvärvetenskapliga perspektiv. Vi får inte bara lära oss hur de olika energisystemen fungerar tekniskt, utan får även applicera ett samhällsperspektiv på dem.

Hur upplevde du första tentan?
– Det var väldigt uppstrukturerat och officiellt, men kändes seriöst på ett bra sätt. Det är inte så farligt som man kan tro.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Från början var mitt mål att rädda världen. Det tänker jag fortfarande, men kanske inte på samma sätt som innan jag började. Jag vill lära mig så mycket som möjligt om främst solenergi, för att använda i ett jobb i framtiden. Dessutom vill jag ta tillvara på så mycket som möjligt av hela utbildningen och studentlivet nu. Tyvärr vet jag ju att det tar slut en dag.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Oj, det finns väldigt många bra minnen, men en väldigt självklar sak är ju Valborgsfirandet! Det innebär inte enbart fest på självaste dagen, utan det är en festival på ungefär 1,5 vecka med aktiviteter och flottbyggande, och människor överallt.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Alla nationer.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Introduktionsveckorna vid TekNat.

Vad gör du om 5 år?
– Jobbar som projektledare på (förhoppningsvis) ett solenergiföretag, eller ett elnätsföretag.

Våren 2017

Upplägg

I årskurs ett och två får du goda kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap som krävs för att ta fram ny energieffektiv och klimatsmart teknik.

Du läser energitekniska kurserna under årskurs två, tre, fyra och fem. Du får då möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel,  vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, samt bioenergi, solenergi, elnät och energieffektivisering. I många av dessa kurser studerar du processer som behövs för effektivare elproduktion. I kurser om systemanalys och reglerteknik får du redskap
för modellering och optimering av energisystem.

Du läser även kurser i samhällsvetenskap som till exempel ekonomi, ledarskap och miljörätt. Dessutom, från årskurs ett till årskurs fem, läser du kurser som fördjupar dina kunskaper och färdigheter att anlysera energisystemet.  

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Du läser två eller tre kurser parallellt. Ett betydande inslag i utbildningen är studiebesök. Du har möjlighet att genomföra projektarbete utomlands.

En stor del av kurslitteraturen är på engelska. I flera kurser finns alternativa examinationsformer som hemtentor, projektarbeten och seminarier. Examensarbetena i årskurs fem görs ofta i samarbete med näringslivet. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Det är van­ligast att åka till engelskspråkiga länder som USA, Kanada, Australien, Stor­britannien eller Nya Zeeland. Du kan välja att läsa kurser inom energiområdet eller andra ämnen. Du har även möjlighet att genomföra ett projekt utomlands, till exempel som ett minor field study (MFS).

Karriär

Energifrågorna är idag en av samhällets viktigaste frågor och behovet av en ekologiskt hållbar energianvändning ökar. Efterfrågan på nyutbildade inom energiområdet väntas öka de närmaste åren.

Näringsliv och myndigheter behöver personer som kan möta utmaningar inom många olika områden. Det kan gälla förnybara energitekniker eller hur energi utnyttjas på bästa möjliga sätt i byggnader. Det kan också handla om förnyelse av hela energisystem.

Efter examen kommer du att till exempel kunna arbeta som konsult, projektledare, energiansvarig eller fortsätta med forskarstudier.

Johan Hollsten, produktchef, ABB
– Om man känner att energi och fysik är av intresse så är Civilingenjörsprogrammet i energisystem ett bra program. Energisystem är konkret, till skillnad från vissa andra program där det kan vara svårare att ta på vad man blir. 
– Energifrågan är aktuell och programmet handlar inte bara om teknik utan också om samhället och hur det påverkas av olika energilösningar. Det finns mycket jobb inom sektorn och om vi dessutom ska fasa ut kärnkraften behöver branschen ännu fler ingenjörer. 
– Om man är intresserad av energibranschen är Civilingenjörsprogrammet i energisystem det bästa programmet oavsett om man vill jobba på ABB, Vattenfall eller mindre företag. Branschen skriker efter ingenjörer med den inriktningen.

Behörighet och anmälan

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1501 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr