Utbildning

Kandidatprogram i fysik 2017/2018

  • 180 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Fysiken behandlar stora frågor om framtidens energiförsörjning, ­jordens klimatutveckling, nya material och universums uppkomst. Kandidatprogrammet i fysik i Uppsala ger dig grunden för att förstå universum från det oerhört stora till det ofattbart lilla – från solsystem och galaxer via jorden och dess klimat till atomer och elementarpartiklar.

Om programmet

Kandidatprogrammet i fysik ger dig breda och gedigna kunskaper i fysik. Du kan också bredda och specialisera dig, tack vare Uppsalas unika miljö med världsledande forskning och kompetens inom de flesta av fysikens områden. Några spännande exempel är neutrinoforskningen med teleskopet IceCube på Antarktis, de teoretiska fysikernas arbete inom strängteori, astrofysikforskningen kring exoplaneter, förbättring av solceller genom molekylfysik och geofysikernas strävan att förutsäga jordbävningar.

För dig som är nyfiken och engagerad erbjuder utbildningen enorma möjligheter och ett stort antal vägar att nå de mål du föresätter dig. Oavsett om du väljer att inrikta dig mot astronomi, modern fysik, geofysik eller meteorologi så går kandidatprogrammet djupare in i fysikens värld än de tekniska utbildningsprogrammen. Förutom fysik läser du ganska mycket matematik och lite datavetenskap.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med fysik som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Max Mesch kommer från Norrtälje och läser andra terminen på kandidatprogrammet i fysik.
 
Varför blev det fysik i Uppsala?
- Jag bestämde mig två månader innan jag skulle söka. Innan dess funderade jag på om jag skulle bli ingenjör, datavetare, matematiker eller nåt sånt där. Sen kom jag på att fysik är ju väldigt coolt, väldigt intressant och väldigt kul. Jag kollade upp statiskt och Uppsala har den bästa fysikutbildningen i Sverige. Då tänkte jag - då tar jag det. Jag funderade lite på civilingenjörsprogrammet. De tjänar bättre men fysiker kommer passa mig bättre och det är ett roligare yrke i allmänhet. Man ska ha kul när man jobbar och då spelar inte pengar nån roll riktigt.

Varför tycker du att fysik är intressant?
- Vetenskap i allmänhet har jag alltid varit väldigt intresserad av. Jag är en sån människa som är nyfiken - jag vill veta så mycket som möjligt. Jag är nyfiken på världen. Jag vill veta mer och jag vill utforska, besvara frågor.

Vilket var den största omställning från gymnasiet?
- Det är grymt mycket eget ansvar. Föreläsarna är där och vill att man ska klara sig, men de kommer inte att hålla en i handen som de gjorde på gymnasiet. De kommer inte att fråga om man har gjort de där läxorna.
 
Vad är typiskt med kandidatprogrammet i fysik?
- Just nu är det en väldig massa matte, fruktansvärt. Vi måste ju ha matten för att kunna förstå fysiken senare. Och det är väldigt mycket schemalagd tid. Men nästan allt är frivilligt, så man behöver inte gå på det. Oftast brukar vi ha kanske åtta föreläsningar per vecka.
 
- Sen är det forskarluncher, som är askul. Och att få prata med en forskare och liksom snacka med dem och höra vad de gör och vad de forskar om. Det är ju då man blir intresserad av att vad man vill forska på. Det är ändå det som är målet - att vara en av de där forskarna. 

- Sen så finns det alltid äldre studenter som vill hjälpa dig. Så man kan ju alltid gå till äldre studenter och få hjälp därifrån. 

Vad är roligast med utbildningen?
- Laborationerna. Till 100 %. Att se att begrepp som man har räknat på faktiskt funkar i verkligheten. Man har ju alltid fattat att det är nåt konstigt, nåt magiskt som händer. Men då har man fått det lite mer förklarat. Man har fått det nedskrivet i en formel.
 
Hur gör du när du pluggar?
- Oftast blir det att jag sitter hemma ensam. Jag ska faktiskt pröva ett nytt system där jag varje dag ska plugga åtminstone 4 timmar. Men om jag har en föreläsning kan jag dra av en timme på det. Men det är väldigt bra att sitta i en grupp, så jag ska försöka att få till en studiegrupp. För det funkar jättemycket bättre för att man motiverar varandra.
 
Har du någon gång känt att det varit extra tungt med studierna?
- Ja, det var väl mitt under tentaperioden i december. Vi hade haft en tenta, vi hade två kvar och då kändes det “Hur ska jag orka det här?” Men jag kände liksom att, ja, jag var glad under hela hösten och varför ska jag ge upp nu bara för att det är tentor? Det är ju onödigt att lägga av nu när jag har lagt ner så mycket tid på det här. Det är ju det här jag vill. Det här är ju ändå bara jobbigt en 2-3 veckor på 52 veckor om året i princip. Så då kände jag att nä det här är det jag vill, det här är mitt mål, så jag tänker uppfylla det. Jag vill bli en forskare och ingenting kommer att stoppa mig från att bli det. Det är det jag vill. Jag har inget annat jag vill göra. Så varför ska jag ge upp då?
 
Inom vilket område vill du forska?
- Det lutar lite mot kärnfysik, men jag har inte riktigt bestämt mig än.
 
Har du något tips till blivande studenter?
- Välj Uppsala! Jag tror ändå att Uppsala är den bästa studentstaden. Det är jättekul att plugga fysik, speciellt i Uppsala. Jättekul! Och man får ju den här gemenskapen när man pluggar. Och sen så man har ett sånt tight samband med forskare och masterstudenter och doktorander. Så jag skulle kunna gå till en forskargrupp och höra typ har ni nånting att göra för mig. Så skulle jag kunna ha ett projekt där som ger högskolepoäng. Det är ett väldigt kul att det är sånt tight band med forskarna.


Augusti 2015
Foto: Teddy Thörnlund

Upplägg

De två första åren läser du ett gemensamt basblock med fysikkurser som behandlar allt från fysikens grundläggande begrepp och modeller till dagsaktuell forskning. Basblocket innehåller också nyttiga kurser i matematik och datavetenskap och är upplagt för att ge behörighet till tredje årets kurser.

Under det tredje året har du stor valfrihet bland många alternativa fördjupningsområden. Inom modern fysik kan du exempelvis fördjupa dig i materialfysik, energiforskning, partikelfysik, teoretisk fysik och andra tillämpningar av kvantmekanik. Inom astronomi kan du studera rymden, stjärnors födelse och död, galaxers utveckling och universums struktur. Meteorologin utforskar jordens klimat, det som sker i atmosfären och hur detta påverkar vårt väder. Inom geofysiken studerar du planeten Jorden och vad som händer i dess inre och till exempel hur det kan mätas med seismiska metoder.

Du kan skräddarsy din utbildning mot framtida jobb eller fortsatta studier med hjälp av olika valfria kurser. Ingen obligatorisk kurs existerar, förutom det avslutande självständiga examensarbetet, som görs under vårterminen i årskurs 3.

Kurser inom programmet

Studieplan för astronomi
Studieplan för fysik
Studieplan för geofysik
Studieplan för meterologi

Om undervisningen

Undervisningen på kandidatprogrammet kan ske i stora och små grupper, och du som student får många möjligheter att vara aktiv på föreläsningar och lektioner. De flesta fysikkurserna på programmet har praktiska inslag som laborationer, grupparbeten, projekt och fallstudier. Här tränas du att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter. Vi arbetar med kommunikationsträning genom hela programmet, både muntligt och skriftligt, och du kan själv följa dina framsteg i en portfölj. Dessutom ingår interaktiva webbövningar och olika former av digital undervisning som ger stöd och ökad förståelse.

Lärarna på programmets fysikkurser är aktiva forskare inom fysikens olika områden. Undervisningen utvecklas också hela tiden genom nära samarbete med forskare specialiserade på lärande inom fysik.

Kurslitteratur på engelska är vanligt förekommande.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen. 

Karriär

Den breda fysikkompetens du får på programmet ger dig många valmöjligheter efter en kandidatexamen. Antingen kan du gå direkt ut i yrkeslivet eller så kan du läsa vidare på ett masterprogram.

Väljer du att gå direkt ut i arbetslivet kan du till exempel arbeta med utveckling och användning av olika typer av mätteknik och databehandling eller med modellering av dynamiska förlopp. Vanliga arbetsgivare är olika industrier, privata företag, statliga verk eller myndigheter.

Väljer du istället att studera vidare efter din kandidatexamen kan du gå en tvåårig masterutbildning vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Vid Uppsala universitet är du behörig till Masterprogrammet i fysik.

Med en masterexamen kan du arbeta inom såväl forskning som näringsliv både i Sverige och utomlands. Inom masterprogrammet i fysik kan du fördjupa dig ytterligare inom det fysikområde som intresserar dig.

Bland tidigare studenter med examen i fysik från Uppsala universitet finns yrkestitlar som till exempel meteorolog, informatör, universitetslektor, lärare, egen företagare, geofysiker, utvecklingschef, koncernchef, projektledare, affärsutvecklare, mjukvarudesigner, expert, testkoordinator och forskare. Det kanske är uppenbart att meteorologer arbetar med väder i olika sammanhang, medan en geofysiker kan lokalisera naturresurser som malm, olja och grundvatten, hjälpa till att hitta lämpliga underjordiska lagringsutrymmen för koldioxid och använt kärnbränsle, eller ge råd om markstabilitet i stora konstruktionsprojekt.

En fysiker med någon annan specialisering kan tänkas arbeta i så många olika sammanhang att det inte får plats här, men en gemensam nämnare är att en färdigutbildad fysiker är en kunnig problemlösare som kan kommunicera sina slutsatser och leverera resultat.

Karin Westermark, Head of Medical Science and Information, Galderma 
Har läst kandidat- och masterprogrammet i fysik, men också många kurser i kemi och biologi. Efter att ha disputerat i atommolekylfysik jobbade hon i fem år på VG Scienta. Längtade efter att få jobba mer med biologi och sökte sig vidare till Strålskyddsinstitutet. 
– Främst höll jag på med UV- och laserstrålning. Och där fick jag otippad användning av mina kunskaper i solceller från doktorandtiden. Hur reagerar huden på sol, och vad triggar man i cellerna när man belyser dem med UV-strålning? Så man vet aldrig när ens kunskaper kan komma till nytta. 
Idag är hon chef för en grupp som samlar fakta och sammanställer material om studier av kosmetiska­ behandlingar och produkter. 
– Här är det viktigt att kunna ta till sig stora mängder fakta, analysera och sammanställa information i en rapport. Och det känner jag igen från grundutbildningen i fysik. Där måste man helt enkelt lära sig att lära sig saker och hitta bra sätt att ta till sig kunskap och sortera fakta. Grunden man får, hänger man upp ny kunskap på.  

Behörighet och anmälan

Astronomi

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1150 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Fysik

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1151 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Geofysik

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1154 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Meteorologi

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1153 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Rabab Elkarib studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21