Utbildning

Kandidatprogram i geovetenskap 2017/2018

 • 180 hp
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

En ökad konkurens om naturtillgångar, klimatförändringar och allt större påfrestningar på miljön innebär nya utmaningar och möjligheter för dig som geovetare att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med en examen från kandidatprogrammet i geovetenskap kan du göra värdefulla insatser inom områden som rör naturresurser, miljö och samhällsbyggande.

Om programmet

På kandidatprogrammet i geovetenskap lär du dig hur jorden är uppbyggd, hur den förändras och hur atmosfär, hydrosfär, litosfär och biosfär samverkar till att skapa och upprätthålla jordens klimat.

Perspektivet på utbildningen skiftar från det stora till det lilla och med ett tidsperspektiv som sträcker sig från nutid till miljarder år tillbaka i tiden. Med denna kunskap kan en geovetare även blicka framåt och göra tolkningar och analyser rörande jordens framtid

Geovetenskapens fyra huvudområden i Uppsala är:

 • hydrologi – läran om vattenför­hållandena på jorden
 • geologi – läran om berggrunden och dess resurser
 • naturgeografi – läran om landskapsutveckling och jordarter
 • paleobiologi – läran om livets utveckling på planeten jorden
Programmet som helhet innehåller ett avvägt utbud av teoretiskt och praktiskt inriktade kurser som ska ge progression i form av breddning och fördjupning inom huvudområdet geovetenskap. Kursutbudet är avsett att förbereda för både arbetslivet och för en fortsättning på mastersprogrammet. Kurserna inom huvudområdet täcker ett brett kunskapsfält som bygger på institutionens omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Geovetenskap är gränsöverskridande till sin karaktär och arbetsmöjligheter och programmet ger många möjligheter till ett brett internationellt utbyte för studier, praktik eller arbete.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med geovetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Staffan Druid
Från: Linköping
Läser: Kandidatprogrammet i geovetenskap

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av jorden och dess resurser, i synnerhet utifrån miljöperspektivet. Geovetenskap verkade vara en bred och intressant utbildning i många olika ämnen.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det innebär som många vet en hel del större ansvar, men med detta kommer även en betydligt större frihet. Framför allt de som flyttar hemifrån och lämnar sin hemstad kommer att uppleva en ny värld av tid att fördela hur de vill.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är en vacker stad att röra sig i, en där studenter verkligen syns och mycket händer. Nationslivet och alla anrika studenttraditioner ger ett studentliv som är unikt. Det finns så många olika föreningar och organisationer att engagera sig i. Det är också en stad där det är väldigt enkelt att träffa och lära känna nya människor, vilket jag tycker är roligt och spännande.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Oftast är det två till tre föreläsningar per dag, ibland något seminarium eller någon laboration. Just geovetenskap är ett ämne som studeras mycket i fält och därav har vi också en del exkursioner på utbildningen.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Exkursionerna är väl det som kanske mest särskiljer detta program från många andra. Vi har bland annat varit i Estland, Dalarna och på Bornholm under åren. Annars är det en ganska tvärvetenskaplig utbildning och det finns många olika områden att fördjupa sig i under årens gång, i synnerhet på en högre akademisk nivå.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag minns att det allra första intrycket var att väldigt lite av det som stod i tentan faktiskt var begripligt, en hel del obekant. Jag undrade om en verkligen hade pluggat på rätt saker och om tiden skulle räcka till. Efter att ha läst igenom mer noga började det att klarna och i slutändan gick det riktigt bra på tentan.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att skaffa mig kompetens och erfarenhet nog att hitta ett jobb med tydlig samhällskoppling, exempelvis något med vattenresursförvaltning på ett statligt verk eller en myndighet.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Studentlivet i Uppsala är som sagt unikt i sin blandning av traditioner och studentikos nyfikenhet. Att kunna ta en middag på en pub, ha en spelkväll, gå på konsert, en sittning och klubb under en och samma vecka. Det är den absolut största fördelen med studentlivet (så länge man har tillräcklig koll på ekonomin)! Ett av mina bästa minnen är från en dag då en kompis hade tillgång till bil och vi åkte ut på en vårutflykt i Uppland. Det var en så rolig dag och ett tydligt tecken på att vi alla trivdes så bra i Uppsala och med varandra.

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad? 
– Västgöta nation.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet? 
– Att under mottagningen fiska upp cyklar ur Fyrisån.

Vad gör du om 5 år? 
– Förhoppningsvis jobbar med storskaliga miljöfrågor.

Hösten 2016

Upplägg

Kandidatprogrammet är utformat för att ge dig en bred geovetenskaplig kunskapsbas, som väl förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Första årets kurser introducerar dig till geovetenskapen och utöver detta läser du kurser i matematik och statistik – kurser som är anpassade till geovetarstudenter.

På ingången för samhällsvetare startar du med en förberedande kurs för fortsatta naturvetenskapliga studier, följt av samma introducerande kurs till geovetenskapens som ingång för naturvetare och följer därefter samma upplägg som via ingången för naturvetare. Skillnaden mellan ingångarna är att du via ingången för naturvetare även läser kurser i matematik, statistik och landskapsutveckling.

Andra året får du ytterligare kunskaper på följande geovetenskapliga områden: berg, mark, vatten samt  miljö och naturresurser. Arbetsmarknaden efterfrågar tekniska kunskaper hos geovetare, därför får du under andra året även läsa kurser i till exempel geofysik. Det är också under ditt andra år som du läser kemi.

Tredje året fördjupar du dig inom geovetenskapliga kärnämnen, med kurser till exempel inom sedimentologi, livets utveckling, markstabilitet, vattenresursförvaltning, geografiska informationssystem (GIS) och geoteknik. Din kandidatutbildning avslutas sedan med ett självständigt arbete, en fördjupningsuppgift som du ägnar de sista 10 veckorna av din utbildning åt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom ingången för geovetenskap 

Se studieplanen för kurser inom ingången för samhällsvetare.

Om undervisningen

I utbildningen blandas teori med praktik. Vanliga former av undervisning är föreläsningar, seminarier, laborationer, dataövningar, exkursioner och fältstudier.  Exkursioner och fältstudier är viktiga inslag för geovetare som ofta gör provtagningar, mätningar och bedömningar i fält. Exkursioner och fältstudier förekommer under alla tre studieåren. Vissa innebär flera dagars vistelse på annan ort med självhushåll.

Geovetarutbildningen bedrivs i relativt små studentgrupper. Det gör att du får god kontakt med kurskamrater och lärare och har stora möjligheter att få personligt stöd.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att läsa delar av geovetarutbildningen utomlands. Utbytesprogram finns både via institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Du kan också själv välja vart du vill åka. Oavsett vilken utbytesform du väljer hjälper vi dig med råd och praktiska detaljer.

Karriär

Geovetare har ett brett arbetsfält och kan bland annat arbete med aktuella frågor i dagens samhälle så som kartläggning och planering av hållbar användning av naturresurser, vattenresurser samt miljö- och klimatfrågor. Inom klimatområdet bidrar geovetarna med kunskaper om nuvarande och ­tidigare klimatförändringar.

Som geovetare kan du jobba i Sverige och internationellt – dina kunskaper och färdigheter är applicerbara över hela världen. Arbetsuppgifterna kan varierande med alltifrån fältarbete till hantering av avancerad analysutrustning och tolkning av resultat. Geovetare kan arbeta hos offentliga arbetsgivare som SGU (Sve­riges geologiska undersökning), SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), Naturvårdsverket, läns­styrelser eller kommuner men även hos privata arbetsgivare som konsultföretag, gruvföretag eller prospekteringsbolag.

Efter din kandidatexamen kan du välja att läsa vidare två år på ett masterprogram vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till följande masterprogram som ges vid Uppsala universitet:

 • Masterprogram i geovetenskap – hydrologi/hydrogeologi, geologi, naturgeografi, paleobiologi och europeisk paleobiologiinriktning
 • Masterprogram i hållbar utveckling
 • Magisterprogram i vindkraftsprojektering
Jenny Johansson är hydrogeolog på Bergab 
– Jag arbetar mycket i projektform där jag bland annat utför hydrogeologiska undersökningar och följer upp tillståndsvillkor gällande vattenverksamhet. Jag kan fördela min arbetstid mellan fält och kontor vilket jag trivs otroligt bra med och jag arbetar med allt från stora infrastrukturprojekt så som Citybanan i Stockholm till hydroundersökningar för gruvindustrin i norra Sverige. 
– Utbildningen har gett mig en bred och stabil grund att stå på och med vidareutbildningen på mastersnivå lärde jag mig också vikten av att kunna kommunicera min kunskap med andra, vilket är en otroligt viktigt del i min yrkesroll. Geovetare är extra bra på att hantera stora informationsmängder och sedan lyfta fram det som verkligen betyder något. Geovetare behövs till de många infrastrukturprojekt som planeras och efterfrågan ökar i takt med större krav gällande miljö, klimat och hållbarhetstänk. 
– Geovetenskap är framförallt en rolig och nyttig utbildning som tar upp det viktigaste vi har idag, vår jord. Om vi ska kunna ta hand om den på rätt sätt behövs fler geovetare i byggbranschen eller på en tillsynsmyndighet. En geovetare bidrar alltid till en bättre värld, ett steg i taget! 

Behörighet och anmälan

Geovetenskap

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1251 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Ingång för samhällsvetare

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1255 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Linda Lagebro studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07