Utbildning

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 2017/2018

Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter? Vill du lära dig hela processen i att utveckla ny teknik från idé till färdig produkt? Vill du förverkliga dina idéer genom att arbeta med produktutveckling i samarbete med näringslivet? Det kan bli verklighet om du läser till ingenjör i maskinteknik vid Uppsala universitet.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik ger dig goda kunskaper i traditionell maskinteknik. Du får också en helhetsbild av alla led från kundbehov till tillverkning av nya produkter. I många av våra kurser används systematiskt datorstöd, främst 3D CAD. Du läser de avslutande kurserna i produktutveckling i samarbete med industrin. Allt detta ger dig en bra grund att stå på inför dina framtida utmaningar som yrkesverksam maskiningenjör.

Programmet ger dig en bred kompetens inom det maskintekniska området. I de avslutande kurserna finns i första hand möjlighet att profilera utbildningen mot produktutveckling eller produktionsledning.

Produktutveckling är den process som följer en produkts olika stadier från idé över konstruktion och tillverkning tills att den har tjänat ut hos kunden och det är dags för återvinning. En produkts design är ofta lika viktig som dess funktion.

Produktionsledning handlar om att utforma och styra produktionsprocessen av varor eller tjänster. Syftet med produktionsledning är att säkerställa att verksamheten är effektiv och resurssnål samtidigt som kundernas krav uppfylls. Sista året ges flera kurser med inriktning mot produktionsledning.

Som färdig högskoleingenjör i maskinteknik har du många valmöjligheter och kan se fram mot utmanande arbetsuppgifter. Jobben finner du i första hand inom privata företag.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Om undervisningen

Det första året varvas föreläsningar, ­lektioner och laborationer. Under senare delen av utbildningen blir det fler seminarier och projektarbeten. Som student på Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik får du en verklighetsanknuten utbildning. Du får jobba konkret med projekt utifrån produktspecifikationer, på samma sätt som inom industrin. Du använder också programvaror som en maskiningenjör använder sig av i arbetslivet.

Vi gör ofta studiebesök på olika företag för att se hur teorin från utbildningen kan användas i praktiken. Du får också lyssna på gästföreläsare från organisationer och företag som berättar om sina yrkes­erfarenheter. I några av spetskurserna undervisar också gästlärare från näringslivet.

Upplägg

Utbildningen till ingenjör i maskinteknik kan delas in i tre block:

  • matematik
  • tekniskt basblock
  • ingenjörskompetens
Matematiken ger dig den grund du ­behöver för de båda andra blocken.

I det tekniska basblocket läser du ­traditionella maskiningenjörsämnen som datorstödd konstruktion, mekanik, hållfasthetslära, maskinelement och tillverkningsteknik. Du arbetar med samma CAD/CAM (Computer Aided Manufacturing)-system som många ledande industriföretag använder.

I blocket ingenjörskompetens får du lära dig kommunikation, kreativitet och kvalitet. Du får perspektiv på ingenjörens roll och ansvar i ett modernt samhälle i kurser som till exempel kvalitetsteknik, miljöteknik och ekonomi samt även i ditt examensarbete.

Produktutveckling är den process som följer en produkts olika stadier från idé över konstruktion och tillverkning tills att den har tjänat ut hos kunden och det är dags för återvinning. En produkts design är ofta lika viktig som dess funktion.

I kursen Produktutveckling och design får du en första inblick i hur formgivning av produkter går till.  Det finns även möjlighet att bredda dina kunskaper inom ingenjörsområdet med kurser från övriga ingenjörsprogram.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Karriär

Maskiningenjörerna är inte direkt knutna till en bransch utan överallt där fysiska produkter konstrueras och tillverkas behövs maskiningenjörens kompetens. De tillverkande teknikföretagen står för en stor del av Sveriges export och omfattar en rad olika branscher, till exempel Life Science, energiteknik, telekommunikation, teknisk konsult och verkstadsindustrin. Detta gör att arbetsmarknaden för maskiningenjörer är god och relativt stabil över tiden, det vill säga mindre konjunkturkänslig än för många andra ingenjörer.

Maskiningenjörsutbildningen vid Uppsala har en profilering mot produktutveckling och det är även den vanligaste yrkesrollen för de studenter som tagit examen från programmet. Andra exempel på arbetsuppgifter för yrkesverksamma maskiningenjörer är produktionsledning, projektledning, kvalitetsteknik, försäljning och inköp.

Det finns också möjlighet att fortsätta plugga efter examen. Den som har en högskoleingenjörsexamen är behörig att söka till tekniska mastersutbildningar i och utanför Sverige. Är du intresserad av projektledning och management? Då kan vi varmt rekommendera Masterprogrammet i industriell ledning och innovation som ges vid Uppsala universitet.

Simon Smedberg, produktionsteknisk chef på Sandvik Coromant. 
– Jag ansvarar för en avdelning som jobbar med beredningsautomation för våra tillverkningsflöden. Det är en blandning från att ta hand om det dagliga och till mer långsiktigt strategiskt arbete. 
– Det började sommaren 2007 innan sista året på utbildningen när jag gick Sandviks sommarteknolog­program för ingenjörsstudenter. Jag fortsatte med att göra mitt ex-jobb här och sökte under tiden en tjänst som produktionstekniker – som jag fick. Ganska snart fick jag huvudansvaret för stora komplexa investeringsprojekt. Därefter blev jag projektledare med allt från konceptutvärderingar, produktgranskning, maskinberedning och flöden, till en stabil tillverkning och säkra leveranser.
– Från utbildningen har nog den största nyttan varit att få lära sig att angripa problem och frågeställningar. En maskinteknisk utbildning ger en väldig bredd – sedan är det upp till en själv hur man vill fördjupa sig. 
– Jag ser ljust på framtiden och tycker det märks överallt, inom företaget, hos leverantörer och kunder. Det gäller att inte konkurrera med priset utan vara först och bäst med det man erbjuder. Utmaningen blir att hänga med i nya tillverkningstekniker och -metoder.

Behörighet och anmälan

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1552 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8) alternativt Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr