Utbildning

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik 2017/2018

  • 300 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara det krävs nya synsätt och nya ­tekniska lösningar. För att få ett uthålligt samhälle och för att förstå och minska belastningen på miljön måste ny teknik utvecklas. Civil­ingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik i Uppsala ger dig de kunskaper som behövs för att utveckla och använda tekniken på rätt sätt.

Om programmet

Kommer vattnet att räcka till alla, fun­gerar ekosystemen när det blir torka? Hur blir det med klimatet? Vilka åtgärder behöver sättas in vid ett giftutsläpp? Det är av största vikt att vi i klimatförändringarnas tidevarv satsar på kunskap, använder nya synsätt och finner alternativa eller banbrytande tekniska lösningar.

Det behövs en helhetssyn för att bedöma konsekvenserna av hushållens och industrins utnyttjande av mark-, luft- och vattenresurser. För att handskas med miljöfrågor krävs samarbete mellan alla parter i samhället. Som miljö- och vatteningenjör förstår du hur saker och ting hänger ihop. Du kan tala samma språk som specialister inom skilda områden, inte bara med andra ingenjörer utan också med ekologer, kemister och miljöansvariga på företag och myndigheter.

Programmet är ett samarbete mellan ­Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Detta gör civil­ingenjörsprogrammet i miljö- och ­vattenteknik unikt när det gäller kurs­utbud, lärare och forskning. Här finns bland annat bred kompetens inom hydrologi och meteorologi. Basen är ett antal tekniska kurser som krävs för civilingenjörsexamen. Utbildningen blandar traditionell teknik med övriga natur­vetenskapliga ämnen för att finna ­helhetslösningar på miljö- och vattentekniska problem.

Du får kunskaper inom såväl matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi, geovetenskap (mark, luft och vatten) som i de miljötekniska användnings­områdena inom produktion och forskning. Du får en inblick i hur det är att arbeta med utvecklingsprojekt inom miljö- och vattenteknikområdet.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Under årskurs ett och två bygger du upp en gedigen grund genom att läsa kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap och miljörätt.

Under årskurs tre får du praktiskt pröva dina kunskaper inom meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap.

I årskurs fyra och fem väljer du att specialisera dig inom olika terminsblock där vi i projekt genomför arbetsuppgifter hämtade ur ingenjörens vardag. Du får här övning i olika arbetssätt som är vanliga för miljö- och vatteningenjörer. Terminsblocken ges inom uthålliga vatten- och avlopps­system, markmiljö, vatten­resurser, luftvård och klimat, miljö­management och ekosystemmodellering.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen är kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner.

Studera utomlands

Det finns möjligheter för studenterna på programmet att åka utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera miljöengagemang med att åka utomlands för att studera eller göra examensarbete. Kina, Indien, Australien, England och Nya Zeeland är exempel på länder som är populära att åka till.

Karriär

Civilingenjörer inom miljö- och vattenområdet är efterfrågade. Det finns arbetstillfällen på större företag, konsultföretag, vattenreningsverk och myndigheter.

Som miljö- och vatteningenjör arbetar du inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden.

Ett exempel: Ett vattenmiljötekniskt företag arbetar med att hindra giftspridning i mark, luft, vatten och berg. De kan tillämpa hydrotekniska lösningar som erosionsskydd och dimensionerar kanaler och avloppssystem på rätt sätt.

Utbildningen ger dig också en bra grund för att forska vidare inom miljö- och vattenteknik.

Ulrika Bohlin arbetar på Aneheim Consulting 
– Vi är verksamma inom området ledarskap och management med fokus på projektledning. Med vår tekniska bakgrund och operativa förståelse överbryggar vi gapet mellan management och verksam­heten. Själv arbetar jag främst mot energibranschen och i huvudsak med projektledning men även med verksamhetsutveckling både internt och externt. Jag är med och får vår egen verksamhet att växa och fungera bättre kombinerat med att jag hjälper andra företag att utvecklas.   
– Med civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik får man verktyg och kunskaper som rustar dig i en omfattning som jag själv tycker är svårslagen om man vill arbeta inom det miljötekniska området. Jag lärde mig ta in stora mängder komplex information snabbt och sålla ut det som är viktigt. 
– Studentlivet vid sidan av studierna var en bra skola där jag fick utveckla mina ledarskapsfärdigheter bl a som ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Nuvarande jobbet fick jag 2016 efter tips från en vän sedan studietiden och på den vägen är det. 
– Min drivkraft när jag började utbildningen var att jag ville rädda världen och är fortfarande densamma.

Behörighet och anmälan

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

300 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1504 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr