Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle 2019/2020

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen i tider av globalisering och en allt mer automatiserad värld? Efter Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle har du en unik tvärvetenskaplig kompetens som efterfrågas allt mer, där kreativt tänkande kombinerat med en solid teknisk grund, ger dig förutsättningar att bidra till bättre och hållbar framtid för alla.

Om programmet

Programmet står på tre ben: humaniora och samhällsvetenskap, ingenjörsvetenskap, samt teknisk profilering inom till exempel informationsteknik eller energisystem. Du studerar allt ifrån filosofi och samhällsgeografi till statistisk maskininlärning och matematiska modeller av olika slag. Genom din profilering kan du påverka ditt fokusområde dels inom teknik, dels inom humaniora och samhällsvetenskap. Programmets fokus är på infrastruktur inom till exempel eldistribution eller IT, inklusive säkerhetsfrågor, riskanalyser, samt människa-teknik-organisation.

Förutom studier i teknik och naturvetenskap studerar du tekniken utifrån ett samhällsperspektiv och humanistiskt perspektiv, det så kallade STS-perspektivet. Du studerar inte bara tekniken, hur den konstrueras och fungerar, utan också samspelet mellan teknikutveckling/teknikanvändning och samhället i stort och deras påverkan på varandra, där miljö, ekonomi och kultur spelar stor roll.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

De två första åren läser du grundkurser inom matematik, teknik och naturvetenskap. Dessutom studerar du teknik utifrån en samhällsvetenskaplig och humanistisk synvinkel.

Din tekniska huvudkompetens får du inom området systemteknik, där modellering, simulering, reglerteknik, systemanalys och olika typer av tillämpad statistik och riskanalyser är huvudmetoder. Denna systemkompetens kan du komplettera med en valbar profilering som till exempel energisystem eller IT-system under årskurs 3-5.

Tredje året avslutas med ett projektarbete inom ditt profilämne. Därefter har du möjlighet att ta ut en teknisk kandidatexamen.

Under årskurs fyra gör du en C-uppsats inom ett av de humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnena: företagsekonomi, ekonomisk historia, kulturgeografi, filosofi eller idé- och lärdomshistoria. Efter det kan du ta ut filosofie kandidatexamen.

I årskurs fem avslutas programmet med ett examensarbete inom teknikområdet, som oftast görs ute på ett företag.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet har en medveten pedagogisk mångfald, med både traditioner och nytänkande inom undervisning och examination från såväl humaniora och samhällsvetenskap som från teknik och naturvetenskap. En betydande del av utbildningen bedrivs i seminarieform där du tränas i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter.

Du kommer att arbeta i olika projekt och göra fallstudier ute på företag. På en rad kurser har du traditionella undervisningsformer som föreläsningar, lektioner och laborationer, men även där är fokus på grupparbete. Varje årskurs innehåller studiebesök och gästföreläsningar.

Studera utomlands

Studenterna på programmet använder flitigt alla de möjligheter till utlandsstudier som programmet och Uppsala universitet erbjuder. Du kan studera på välkända och ansedda universitet i alla världsdelar. Du kan läsa kurser inom både teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Vissa studenter väljer att göra sin C-uppsats inom humaniora och samhällsvetenskap utomlands.

Karriär

Våra utexaminerade studenter får kvalificerade och intressanta arbeten. De vanligaste branscherna är inom IT, energi och offentlig sektor, men även samhällsbyggnad och infrastruktur, bank, finans och försäkringar samt fordonsindustri. Du kan till exempel arbeta med teknisk information, riskanalys, systemutveckling, produktutveckling och miljökonsekvensbeskrivning. De vanligaste rollerna är konsult och projektledare. Många kommer, genom hård konkurrens, in på kända internationella företags traineeprogram, där de får en bred översyn och förståelse för hela företagets verksamhet.

Våra utexaminerade är mycket eftersökta av bland annat konsultbolag (IBM, Sweco, Accenture, CapGemini, WSP), Scania, Energimyndigheten, Transportstyrelsen, IKEA, Fortum, Svenska Kraftnät, Google, Microsoft samt stat och kommun.

En del av studenterna startar egna företag utifrån examensarbetet. Andra går vidare inom forskning. I dag har vi studenter från programmet som forskar om till exempel energi- och klimatpolitikens påverkan på basindustrins konkurrensförmåga. Ett annat exempel är en student som doktorerat på Stanford med att skapa tredimensionella modeller av spridning av föroreningar i urban miljö. Det finns även studenter som forskar inom globala energisystem.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Agnes Kåregård, konsult på ÅF
- Jag jobbar med transport- och logistikutredningar på ÅF, ofta med någon form av järnvägskoppling. Mina arbetsuppgifter består både av uppdragsledning och utredningsarbete. Jag arbetar mestadels i flera olika parallella projekt av varierande omfattning.
- STS-programmet har gett mig en bra bredd och förmåga att snabbt sätta mig in i nya ämnesområden. Utbildningen gav mig en förståelse för stora komplexa system och hur de påverkar och påverkas av samhället, vilket jag har stor nytta av i mitt arbete med järnvägsfrågor. Inom järnvägs- och infrastrukturbranschen händer det mycket för tillfället och det finns ett stort behov av både underhåll och nyinvesteringar vilket kräver utredningsarbete i olika former.
- Om man är intresserad av både teknik och samhällsfrågor är STS-programmet en mycket bra utbildning. Att läsa kurser inom samhällsvetenskap och humaniora utöver traditionella teknikkurser gav intressanta perspektiv på teknik och teknikanvändning.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1506 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr