Utbildning

Masterprogram i tillämpad bioteknik 2017/2018

Bild för Masterprogram i tillämpad bioteknik 2017/2018
Anmälan

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik vänder sig till dig som vill inrikta dig mot tillämpad bioteknik och samtidigt få kunskap om projektstyrning och entreprenörskap. Det är ett program som ger en dig en unik profil och där du möter både svenska och internationella ­studenter och lärare, vilket ger dig möjlighet att skapa ett nätverk som du kommer att ha nytta av i framtiden. Uppsala universitet är det rätta valet för dig om du är intresserad av bioteknikstudier.

Uppsala ligger mitt i det starkaste bioteknikklustret i Sverige och har under många decennier varit ett centrum för nyskapande och högkvalitativ bioteknisk forskning och utveckling. Här finns ett stort antal bioteknikföretag, både stora och små. Samarbete mellan Uppsala universitet, bioteknikföretag, universitetssjukhuset och myndigheter genererar en stimulerande utbildningsmiljö.

Om programmet

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik har en tvärvetenskaplig prägel och en stark näringslivsanknytning. Programmet har utvecklats i samarbete mellan universitetet och bioteknikindustrin i Uppsala.

Som student på programmet får du teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom molekylärbiologi, strukturbiologi och bioteknik. Dessutom kan du utöka dina studier inom protein engineering, syntetisk biologi och molekylär bioteknik för förnybar energi. Kurserna i projektstyrning, marknadsföring och entreprenörskap ger dig inblick i före­tagande och i hur projekt plan­eras och genomförs inom bioteknikindustri. Detta gör att du får en unik kombination av erfarenheter och kunskaper för både akademi och industri.

Examen

Programmet leder till en naturveten­skaplig masterexamen (Master of S­cience, 120 credits) med tillämpad bioteknik som huvudområde.

Upplägg

Kurserna under första året är gemensamma för alla på masterprogrammet i tillämpad bioteknik. Du läser först introduktionskursen Trender i molekylärbiologi och bioteknik. Därefter läser du k­urser som inkluderar både djupstudier av Biomolekylers struktur och funktion och industrirelaterade kurser som Innovationsledning och entreprenörskap. Första året avslutas med ett bioteknologiskt projekt som utförs i samarbete med lokala bioteknikföretag inom olika områden. Detta är ett utmärkt tillfälle att få kontakt med företagsvärlden och all kunskap du tillgodogjort dig under första året används för att lösa biotekniska problem inom företagen

Under andra året erbjuder masterprogrammet i tillämpad bioteknik ett brett spektrum av valbara kurser med specialisering inom molekylärbiologi. Kurser inom ämnena inkluderar protein engineering, syntetisk biologi, bioin­formatiska analyser, molekylär bioteknik för förnybar energi, molekylärmedicinsk infektionsbiologi etcetera.

Den viktigaste kursen under andra året är examensarbetet, som är ett första steg in i forskar- eller industrivärlden. Du gör då ett examensarbete om 30 eller 45 hp på ett företag, statligt verk eller myndighet, eller inom universitetet.

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet

Om undervisningen

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Genom den nära kontakten med näringslivet i form av inbjudna föreläsare och olika projekt, får du också möta personer med erfarenhet från bioteknologiskt arbete utanför u­niversitetet.

Undervisningen är på engelska och består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, egna projekt­arbeten och studiebesök.

Studera utomlands

Studenterna kan utföra examens­arbete utomlands, men godkännande av program­ansvarig krävs.

Karriär

Bioteknologisk industri är på frammarsch över hela världen, inte minst i Sverige och Uppsala och arbetsmarknaden förväntas öka de närmaste åren.

Uppsala universitet har mycket gott rykte och med en masterexamen i tillämpad bioteknik från Uppsala universitet har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot doktorandstudier eller en karriär inom det biotekniska närings­livet, i Sverige eller utomlands.

Beroende på vilka kurser du väljer andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete inom till exempel protein­baserade läkemedel, metodutveckling, diagnostiska verktyg inom medicinområdet eller med biomaterial inom olika bioteknologiska områden.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i tillämpad bioteknik

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1107 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom något av områdena molekylärbiologi, biologi, biokemi, bioinformatik, bioteknik, kemiteknik, medicinsk informatik/teknik, farmaci eller biofysikalisk kemi.
Dessutom krävs:

  • kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi och molekylärbiologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylärgenetik motsvarande ca 30 hp;
  • kunskaper och laborationsfärdighet i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi motsvarande ca 30 hp;
  • kunskaper i matematik: algebra och analys motsvarande ca 15 hp; samt
  • kunskaper i datoranvändning: god förtrogenhet att använda programvara för beräkningar och textbearbetning.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för biologisk grundutbildning

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 592, 751 24 Uppsala

Studievägledning: Suparna Sanyal suparna.sanyal@icm.uu.se

Telefon: 018-471 42 20

Frågor om antagning: Fredrik Sundström master@ibg.uu.se

Fax: 018-471 48 35