Utbildning

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 2018/2019

  • 300 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik passar dig som vill ha en bred och genuin ingenjörsutbildning med möjlighet till specialisering. Efter examen har du goda möjligheter att arbeta i många olika branscher, både i Sverige och utomlands. I Uppsala är vi exempelvis med och leder utvecklingen av vågkraft, vindkraft och andra energikällor.

Om programmet

Så länge människan utvecklar ny teknik kommer tekniska fysiker att efterfrågas. De finns på alla stora teknik- och konsultföretag och kan till exempel arbeta med att programmera styrsystem för robotar, konstruera instrument för satelliter eller utveckla strålbehandling av cancer.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik i Uppsala ger dig först grunderna inom alla fysikens grenar, från mekanik och elektromagnetism till kvantmekanik, mätteknik, elektronik och de beräkningsmetoder som du behöver för att förstå och tillämpa teorierna. I den nya kursen kreativ verkstadsteknik har du också tillgång till en större mekanisk verkstad för bland annat elektromagnetiska rörelsekonstruktioner.

Programmet har tre inriktningar:
Tillämpad fysik
Tillämpad fysik behandlar energiteknik, kvantfysik (experimentell och teoretisk), medicinsk teknik, tillämpad fysikalisk modellering med mera.

Beräkningsteknik
Beräkningsteknik behandlar högprestandaberäkningar, simulering, programmering av parallelldatorer, bildanalys, informationsutvinning med mera.

Inbyggda system
Inbyggda system ger kompetens inom elektronik, reglerteknik, data och intelligent signalbehandling. Utvecklingen inom trådlös kommunikation och halvledarteknik har revolutionerat området för "smarta" tekniklösningar, där tekniska fysikers kombinationer av kompetenser ger outtömliga möjligheter.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Under de första tre åren bygger du en stadig grund i matematik, klassisk fysik, elektroteknik och data. Du får prova på en mängd områden inom fysiken vilket ger dig bred kompetens inför valet av inriktning. Denna gedigna kompetens gör att tekniska fysiker är väl förberedda att använda sina kunskaper i nya situationer.

Ämnen som företagsekonomi och presentationsteknik förbereder dig för arbetslivet redan från start och lär dig civilingenjörens roll.

Inför fjärde året kan du välja mellan inriktningarna:

  • tillämpad fysik
  • beräkningsteknik
  • inbyggda system
Du börjar nu specialisera dig, men fortsätter samtidigt bredda din kompetens. Varje inriktning har flera undergrenar som ger unika specialistkunskaper. I praktiken kan du utforma en unik och efterfrågad kompetens i din examen.

Möt en student som berättar om programmet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet

Om undervisningen

En civilingenjör förväntas kunna hålla många bollar i luften och anpassa sig till nya situationer. Detta krävs också under utbildningen då du oftast läser tre kurser parallellt.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och handledda laborationer.

Examination på de olika kurserna sker oftast genom inlämningsuppgifter, projektarbete och skriftliga tentamen.

Du möter en kompetent lärarkår där de flesta är aktiva forskare. Efter examen får du behörighet att forska inom fysik, matematik, data och olika teknikom­råden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, där du använder dina kunskaper på en större, självständig arbetsuppgift.

Institutioner, näringsliv och forskningsinstitut bidrar med förslag på ­uppgift, handledning och utrustning. Examens­arbetet leder i många fall till en första anställning eller en forskar­utbildning.

Teknisk fysik har en aktiv student­förening som är med och påverkar och övervakar utbildningens kvalitet.

Studera utomlands

Det finns stora möjligheter att studera i Nordamerika, Europa, Asien eller Oceanien.

Karriär

Kombinationen av spetskompetens och bred teknisk överblick gör civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik till en ytterst eftertraktad utbildning på arbetsmarknaden. Som civilingenjör i teknisk fysik kan du arbeta för företag med teknisk verksamhet inom exempelvis forskning och utveckling, vid forskningsinstitut eller inom industri. Andra väljer att starta egna företag, eller att undervisa på universitet och högskolor.

Utbildningen i Uppsala är internationellt gångbar vilket ger dig goda möjligheter till jobb utomlands. Så länge ­människan utvecklar ny teknik kommer ­tekniska fysiker att efterfrågas.

I Uppsalaområdet finns flera verksamheter som har forskning med koppling till teknisk fysik, till exempel protonstråleterapi, robotmekanik, signalbehandling och telekom. Här finns även forskning om energi från vågor, vind, sol, fission och fusion.

Erik Zeitler, Klarna - har en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik och har disputerat i databasteknik 
Idag jobbar han på Klarna som toppar listan över de snabbast växande teknikbolagen i Sverige. 2012 började han bygga upp Uppsalakontoret som senior mjukvaruutvecklare och strategisk rådgivare i Klarnas tekniska styrelsenämnd: 
– I mitt team är vi ett tiotal personer, de flesta utvecklare. Andra är datavetare eller lagringsexperter inom datainfrastruktur. Som teknisk ledare förväntas jag ta initiativ när det ska byggas nya grejer och staka ut vägen, ”så här gör vi”. Det kan vara allt från att ta in en ny datakälla och lista ut hur vi ska bygga in den i den befintliga infrastrukturen. Förutom att ta fram tekniska visioner och strategier är jag även handledare för ex-jobbare inom databearbetning – sådana studenter efterlyser vi hela tiden!

Behörighet och anmälan

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

300 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1507 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

Telefon: 018-471 30 03

Moses Högback studievagledare-F@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 3002; 070-1679524

Daniel Noreland studievagledare-F@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 3015, 070-167 9085