Utbildning

Förskollärarprogrammet 2017/2018

Vill du göra små barns vardag meningsfull och lärorik och ha ett omväxlande arbete med ett ledaransvar? Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Behovet av utbildade förskollärare är stort. Din kompetens behövs för att framtidens barn ska få en bra start i livet!

Om programmet

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar 3,5 års studier. Utbildningen leder fram till en förskollärarexamen. I förskoleverksamheten förenar du undervisning och omsorg. Barnens fysiska och psykiska utveckling, deras behov och kunskapande betraktas ur ett helhetsperspektiv. I förskolan är leken lärandets grundval. Arbetet som förskollärare kräver därför ett lekfullt sinnelag, fantasiförmåga och kreativitet.

Kursinnehållet i förskollärarprogrammet har sin grund i förskollärarens yrkesverksamhet. Du kommer bland annat läsa kurser om barns utveckling och livsvillkor och hur du som förskollärare bedömer och utvärderar barnens utveckling och lärande. Du kommer att läsa om ledarskap – hur du kan hantera konflikter och arbeta med sociala relationer. Du får även redskap för att stimulera och stödja barn utifrån deras olika behov. Ett viktigt inslag i utbildningen är förskolans demokratiska uppdrag där frågor om social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram. Du får också kunskaper om förskolans framväxt ur ett historiskt perspektiv och de villkor som format förskolan och dess utveckling fram till idag.

En viktig kompetens för att kunna arbeta med verksamhet i förskolan är kunskaper inom bild, drama, matematik, musik, naturvetenskap, rörelse, språk och teknik. I programmet får du möjlighet att knyta samman flera av dessa ämnen i olika teman. Kunskapsområdet om undervisning och innehåll i den dagliga verksamheten kallas didaktik och ingår som en del i ämneskurserna. Du gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en förskola vid flera tillfällen under din studietid. Totalt omfattar den praktiska delen i utbildningen 30 hp. I VFU ges du goda möjligheter att på teoretisk grund utveckla dina praktiska undervisnings- och omsorgsfärdigheter som förskollärare. Under handledning av en lokal lärarutbildare som är en erfaren förskollärare praktiserar, studerar och reflekterar du över yrket och dess villkor. I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt arbete med relevans för yrkesutövningen.

Examen

Utbildningen leder till en förskollärarexamen vilket är en yrkesexamen. Examen avläggs på grundnivå.

Om undervisningen

Förskollärarprogrammet läses på heltid på campus Blåsenhus i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. Undervisningen på Campus Gotland sker delvis via länk med Uppsala. Förutom traditionella föreläsningar, seminarier, workshops och verksamhetsförlagd utbildning kommer du att arbeta tillsammans med kurskamrater för att lösa olika uppgifter. Examinationsformerna skiftar för att skapa variation och för att utveckla olika kompetenser hos dig som student. Utbildningen använder skriftliga examinationer förlagda vid campus eller i det egna hemmet, muntliga framställningar och gestaltande examinationer med estetiska uttryck, enskilt eller i grupp. På båda campusområdena finns det senaste inom digital lärteknik som du får tillgång till och lär dig att behärska. Den nya tekniken används också som ett verktyg i undervisningen.

Din VFU gör du på en förskola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med.

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av hög kvalitet och du kommer att möta lärare som brinner för sitt ämne. Målet är att du ska få inblick i aktuell forskning om undervisningens och förskolläraryrkets teori och praktik. Utbildningen har ett väl utvecklat system för att tillvarata synpunkter och idéer från programmets studenter. Lärare och studenter formar utbildningen tillsammans inom programmets formella ramar.

Utbildningen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska språket.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av förskollärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till förskollärare har möjligheter att förlägga delar av studierna under förskollärarprogrammet utomlands. Vissa terminer i utbildningen är särskilt lämpliga för utbytesstudier. Det finns även möjlighet att göra VFU utomlands. Det ger dig möjlighet att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Jenny Linder
Från: Västerhaninge söder om Stockholm                
Läser: Förskollärarprogrammet

Vad gillar du med läraryrket?
Som förskollärare får jag möta och påverka människor varje dag. Det är så betydelsefullt. Jag gillar att läraryrket är så omväxlande och innefattar allt från undervisning till lek till föräldrakontakt och sångstund med glada barn.
 
Uppsala universitet - varför det?
Jag valde Uppsala universitet eftersom jag ville ha en seriös universitetsutbildning och samtidigt uppleva en stad med ett rikt studentliv.
 
Berätta om livet som lärarstudent i Uppsala
Förskollärarprogrammet är otroligt mång-sidigt. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar och seminarier där man diskuterar i storgrupp till arbetslagsarbete där man jobbar med projekt i smågrupper eller kanske en workshop där man får måla, sjunga eller prova på drama.
 
Hur känns det så här långt?
Utbildningen är bättre än jag tänkt mig. Jag har större möjligheter att påverka än vad jag trodde, och relationerna mellan lärarna och studenterna är också väldigt bra. De lyssnar på oss och vill veta vad vi tycker! Utbildningen blir väldigt mycket vad man gör det till. Det är bara du som sätter gränserna. Man kan verkligen engagera sig i allt möjligt och hitta nya intressen. I Uppsala finns alla föreningar du kan tänka dig.
 
Hur är det att studera vid ett universitet?
Universitetsstudier innebär ett större ansvar eftersom allt inte är obligatoriskt. Det är delvis positivt eftersom utbildningen blir vad man gör det till. Det är större fokus på aktuell forskning och vetenskaplighet. På gymnasiet kunde man "tycka" mycket, men på universitetet måste du basera dina åsikter på forskning/grunda den i litteratur och pålitliga källor.
 
Ditt bästa tips till andra som funderar på läraryrket?
Självklart tycker jag att alla borde läsa till lärare. Att bli lärare är en bra grund för alla som vill jobba med pedagogik eller ledarskap. I framtiden kan du jobba var som helst i landet, på många olika skolor och arbetsplatser som passar just dig. Lärare är ju drömyrket!
 
Fem snabba:
Bästa stället att hänga på en fredag kväll?
Grannkorridoren, det härliga med att bo på ett studenthem eller i en korridor är att man har många vänner så nära.
 
Var sitter du helst och pluggar?
Campus Blåsenhus där de flesta lärarstudenter håller till, biblioteket är bra och man kan boka egna grupprum.
 
Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?
Jag köper nästan allt begagnat via nätet eller lånar på bibliotek.
 
Favoritcafé i Uppsala?
Det finns så många! Men en härlig vårdag på bryggan vid Fyrisån och en kaffe från café Årummet i handen är svårslaget.
 
Bästa studenttraditionen i Uppsala?
Valborg och baler i all ära, men jag skulle inte klara mig utan akademisk kvart.


2015

Upplägg

 • Förskollärarroll i utveckling
 • Lärande och utveckling
 • Språk i förskolan
 • Estetiskt lärande
 • Matematik
 • Teknik och naturvetenskap
 • Rörelse och hälsa
 • Ledarskap
 • Utbildningens framväxt och villkor
 • Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation
 • Barns språk och interaktion
 • Mångfald
 • Specialpedagogik
 • Läroplansteori och didaktik
 • Bedömning, utvärdering och politisk styrning
 • Ämnesdidaktik
 • Barns välbefinnande
 • Självständigt arbete
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Karriär

Med en förskollärarexamen från Uppsala universitet är du väl förberedd i mötet med din kommande yrkesverksamhet.

Som förskollärare har du möjlighet att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på din förskola. Du kan också gå vidare och utbilda dig till förskolechef eller rektor.

Efter att du tagit ut din förskollärarexamen finns möjlighet att läsa vidare på Masterprogram i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Därigenom kan du ta ut en magisterexamen och söka till forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Förskollärarprogrammet

210 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4001 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a) alternativt Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Förskollärarprogrammet

210 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P4000 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a) alternativt Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Förskollärarprogrammet

210 högskolepoäng

VT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-P9000 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 a) alternativt Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 a)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 315000 kr

Kontakt & Mer Info

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

studievagledninglu@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 14 99