Utbildning

Antagningsstatistik för Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Namn Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram HT2017 Antagna: 1 Reserver: 6 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram HT2017 Antagna: 16 Reserver: 120 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 20.20
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram HT2017 Antagna: 3 Reserver: 34 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 18.93
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram HT2017 Antagna: 10 Reserver: 105 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på civilingenjörsprogram HT2017 Antagna: 0 Reserver: 5 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på civilingenjörsprogram HT2017 Antagna: 11 Reserver: 181 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 20.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på civilingenjörsprogram HT2017 Antagna: 2 Reserver: 63 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 18.40
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på civilingenjörsprogram HT2017 Antagna: 7 Reserver: 183 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.50
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram HT2017 Antagna: 0 Reserver: 2 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram HT2017 Antagna: 6 Reserver: 121 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 20.36
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram HT2017 Antagna: 1 Reserver: 43 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 17.44
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram HT2017 Antagna: 3 Reserver: 105 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv HT2017 Antagna: 1 Reserver: 0 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: *
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv HT2017 Antagna: 17 Reserver: 28 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 17.71
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv HT2017 Antagna: 2 Reserver: 9 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 16.70
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv HT2017 Antagna: 10 Reserver: 27 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.15
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram HT2016 Antagna: 1 Reserver: 4 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram HT2016 Antagna: 12 Reserver: 135 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 20.21
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram HT2016 Antagna: 13 Reserver: 65 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux utan kompletteringsbetyg (BIEX) Poäng: 20.05
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram HT2016 Antagna: 4 Reserver: 49 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 20.06
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram HT2016 Antagna: 15 Reserver: 116 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram HT2016 Antagna: 0 Reserver: 3 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram HT2016 Antagna: 8 Reserver: 191 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 20.44
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram HT2016 Antagna: 12 Reserver: 107 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux utan kompletteringsbetyg (BIEX) Poäng: 20.01
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram HT2016 Antagna: 3 Reserver: 58 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 19.10
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram HT2016 Antagna: 12 Reserver: 172 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.35
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram HT2016 Antagna: 0 Reserver: 3 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: -
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram HT2016 Antagna: 6 Reserver: 150 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 18.85
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram HT2016 Antagna: 5 Reserver: 67 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux utan kompletteringsbetyg (BIEX) Poäng: 19.19
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram HT2016 Antagna: 2 Reserver: 51 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 17.68
Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram HT2016 Antagna: 7 Reserver: 127 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.30