Utbildning

Antagningsstatistik för Juristprogrammet

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
VT2018 Antagna: 4 Reserver: 48 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
VT2018 Antagna: 137 Reserver: 1105 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 20.00
VT2018 Antagna: 22 Reserver: 346 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 20.21
VT2018 Antagna: 109 Reserver: 995 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.35
VT2017 Antagna: 4 Reserver: 52 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
VT2017 Antagna: 51 Reserver: 1173 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 20.52
VT2017 Antagna: 74 Reserver: 694 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux utan kompletteringsbetyg (BIEX) Poäng: 20.52
VT2017 Antagna: 18 Reserver: 319 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 20.20
VT2017 Antagna: 98 Reserver: 1087 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.40