Antagningsstatistik för Juristprogrammet

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
VT2018 Antagna: 4 Reserver: 48 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
VT2018 Antagna: 137 Reserver: 1105 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 20.00
VT2018 Antagna: 22 Reserver: 346 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 20.21
VT2018 Antagna: 109 Reserver: 995 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.35
HT2018 Antagna: 3 Reserver: 43 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
HT2018 Antagna: 139 Reserver: 1304 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 21.15
HT2018 Antagna: 15 Reserver: 249 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 20.42
HT2018 Antagna: 105 Reserver: 1067 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.40