Utbildning

Antagningsstatistik för Socionomprogrammet

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
HT2017 Antagna: 1 Reserver: 27 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
HT2017 Antagna: 35 Reserver: 532 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 19.65
HT2017 Antagna: 7 Reserver: 202 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 18.77
HT2017 Antagna: 29 Reserver: 434 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.20
HT2016 Antagna: 1 Reserver: 32 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
HT2016 Antagna: 16 Reserver: 537 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 19.84
HT2016 Antagna: 18 Reserver: 274 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux utan kompletteringsbetyg (BIEX) Poäng: 19.95
HT2016 Antagna: 6 Reserver: 198 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 20.38
HT2016 Antagna: 27 Reserver: 472 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.20