Utbildning

Antagningsstatistik för Psykologprogrammet

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
HT2017 Antagna: 1 Reserver: 47 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
HT2017 Antagna: 22 Reserver: 662 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 21.61
HT2017 Antagna: 3 Reserver: 179 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 21.91
HT2017 Antagna: 18 Reserver: 564 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.65
HT2016 Antagna: 1 Reserver: 34 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
HT2016 Antagna: 13 Reserver: 763 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 22.40
HT2016 Antagna: 12 Reserver: 345 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux utan kompletteringsbetyg (BIEX) Poäng: 21.72
HT2016 Antagna: 3 Reserver: 171 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 22.10
HT2016 Antagna: 19 Reserver: 614 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.65