Utbildning

Antagningsstatistik för Psykologprogrammet

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
VT2017 Antagna: 1 Reserver: 54 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
VT2017 Antagna: 12 Reserver: 814 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 22.05
VT2017 Antagna: 11 Reserver: 337 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux utan kompletteringsbetyg (BIEX) Poäng: 21.41
VT2017 Antagna: 3 Reserver: 222 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 22.20
VT2017 Antagna: 18 Reserver: 677 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.60
HT2017 Antagna: 1 Reserver: 47 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
HT2017 Antagna: 22 Reserver: 662 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 21.61
HT2017 Antagna: 3 Reserver: 179 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 21.91
HT2017 Antagna: 18 Reserver: 564 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.65