Utbildning

Antagningsstatistik för Psykologprogrammet

Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning.

Termin Antagna Reserver Urvalsgrupp Poäng
VT2018 Antagna: 1 Reserver: 52 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
VT2018 Antagna: 21 Reserver: 742 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 21.56
VT2018 Antagna: 4 Reserver: 228 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 22.20
VT2018 Antagna: 17 Reserver: 640 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.60
VT2017 Antagna: 1 Reserver: 54 Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: 4.0
VT2017 Antagna: 12 Reserver: 814 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 22.05
VT2017 Antagna: 11 Reserver: 337 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux utan kompletteringsbetyg (BIEX) Poäng: 21.41
VT2017 Antagna: 3 Reserver: 222 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 22.20
VT2017 Antagna: 18 Reserver: 677 Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 1.60