Studieplan för Masterprogram i industriell ledning och innovation

Master Programme in Industrial Management and Innovation

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2018)

Termin 1

Period 1

1TE779 och 1TE776 ges även termin 3.

Period 2

1TE777 och 1TE775 ges även termin 3.

Termin 2

Period 3

Period 4

1TE851 Examensarbete i Industriell ledning och innovation endast för studenter som avser avsluta med magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4