Studieplan för Masterprogram i fysik

Master Programme in Physics

Inriktning: Kärn- och partikelfysik (Nuclear and Particle Physics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: KARN
 • Fastställd: 2014-11-13
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2016-03-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2015/47
 • Studieplanen gäller från: HT 2016
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för Kärn- och partikelfysik (giltig från HT 2016)
Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1FA587, 1FA330, 1FA350, 1FA360, 1FA227, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1FA227 ges endast jämna år.
Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

 

Termin 3

Se termin 1.
 

Period 2

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):