Utbildning

Studieplan för Masterprogram i fysik

Master Programme in Physics

Inriktning: Kärn- och partikelfysik (Nuclear and Particle Physics)

Studieplan(er)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1FA587, 1FA330, 1FA350, 1FA360, 1FA227, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Period 2

Kursen 1FA357 ges endast udda år.

Kursen 1FA350 ges endast jämna år.

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1FA227 ges endast jämna år.

Kursen 1FA336 ges endast udda år.

Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

 

Termin 3

Se termin 1.
 

Period 2

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):