Utbildning

Studieplan för Masterprogram i kemi

Master Programme in Chemistry

Inriktning: Bio- och nanomaterial (Bio and Nano Materials)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för Bio- och nanomaterial (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Valfri kurs, 5 hp

Termin 4