Utbildning

Studieplan för Masterprogram i kemi

Master Programme in Chemistry

Inriktning: Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) (EACH - Excellence in Analytical Chemistry)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) (giltig från HT 2017)
År 1 på denna inriktning läses vid universitetet i Tartu enligt separat studieplan.

Studieplanen för år två nedan är preliminär och kan komma att ändras.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4