Utbildning

Studieplan för Masterprogram i tillämpad bioteknik

Master Programme in Applied Biotechnology

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TTB2M
  • Fastställd: 2009-05-06
  • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Reviderad: 2016-11-10
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2016/123
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1BG353 väljs av studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Period 2

Kursen 1BG355 fortsätter under termin 4.

Under år två kan studenterna även läsa kurserna nedan.

Termin 4

Period 3

Period 4