Utbildning

Studieplan för Magisterprogram i vindkraftprojektering

Master Programme in Wind Power Project Management

 • 60 högskolepoäng
 • Programkod: TVP2N
 • Fastställd: 2013-11-21
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2016/123
 • Studieplanen gäller från: HT 2017
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Övriga kurser (valfri period)