Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Bachelor Programme in Construction Engineering

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TBY1Y
  • Fastställd: 2015-01-16
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2017-03-23
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2016/123
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Programmet görs om något. Studenter som påbörjar programmet hösten 2017 eller senare kommer att läsa en uppdaterad studieplan.

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Det är obligatoriskt att läsa minst 25 hp av de valbara kurserna i årskurs 3.

Period 1

Period 2

1TE414 och 1TE416 passar för en studieinriktning mot anläggning (kurserna kan kräva behörighetskedja).
1TE402, 1TE416 och 1TE403 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).

Termin 6

Period 3

1TE429 passar för en studieinriktning mot produktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).
1TE432  passar för en studieinriktning mot förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).
 

Period 4

Termin 7

Tillvalskurser
Dessa kurser kan sökas då studenten är behörig till dem. Kurserna går i olika perioder.

* Obligatorisk