Utbildning

Studieplan för Kandidatprogram i datavetenskap

Bachelor Programme in Computer Science

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Kursen 1TD333 Beräkningsvetenskap och analys ersätter 1MA013 Envariabelanalys och 1DT394 Beräkningsvetenskap DV inom programmet och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa. Envariabelanalys och Beräkningsvetenskap I (som motsvarar Beräkningsvetenskap DV) finns dock kvar som alternativ för den som vill fortsätta på kurser som kräver mer analys än vad 1TD333 erbjuder.

Kursen ersätter 1MD016 Människa-datorinteraktion och 1MD002 Gränssnittsprogrammering I inom programmet och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa.

Termin 5

Period 1

Period 2

1MD016 ges för sista gången inom programmet, då den ersatts av 1MD034 i årskurs 2.

Termin 6

Period 3

Rekommenderade valbara kurser period 33.

1MD002 ges för sista gången inom programmet, då den ersatts av 1MD034 i årskurs 2.

1DL251 ersätter kursen 1DL250 Programvaruteknik och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Period 4

Övriga kurser utan fixerad period.