Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap

Bachelor Programme in Quality Engineering and Management

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Under år 2016 genomfördes en revidering av studieplanen för programmet. Detta gör bland annat att de studenter som antas till programmet hösten 2017 kommer att läsa kursen Algebra och vektorgeometri i årskurs 1, samt kursen Beräkningsvetenskap I i årskurs 2 (obligatorisk kurs). Tidigare antagna studenter läser kursen Algebra och vektorgeometri i årskurs 2.

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

* Obligatorisk