Utbildning

Studieplan för Kandidatprogram i miljövetenskap

Bachelor Programme in Environmental Science

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TMV1K
  • Fastställd: 2013-11-21
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2017-01-26
  • Reviderad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2016/123
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4Tillvalskurser: