Studieplan för Kompletterande lärarutbildning

Bridging Teacher Education Programme

Inriktning: Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, komprimerad studiegång (Secondary Education)

  • 90 högskolepoäng
  • Programkod: UKL2Y
  • Inriktningskod: GRUK
  • Fastställd: 2018-05-31
  • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Diarienr: UTBVET 2018/154
  • Studieplanen gäller från: VT 2019
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, komprimerad studiegång (giltig från VT 2019)

Termin 1

Sommartermin 1

Termin 2

Hösttermin

Termin 3

Vårtermin

VFU I, ämneslärare 15 hp
avancerad nivå
VFU II, ämneslärare 15 hp
avancerad nivå

Termin 4

Sommartermin 2

Bedömning och betygssättning 7,5 hp
avancerad nivå
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete 7,5 hp
avancerad nivå

* Obligatorisk