Studieplan för Kompletterande lärarutbildning

Bridging Teacher Education Programme

Inriktning: Inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Upper Secondary Education)

 • 90 högskolepoäng
 • Programkod: UKL2Y
 • Inriktningskod: GYMN
 • Fastställd: 2013-05-27
 • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2018-05-31
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Diarienr: UTBVET 2018/154
 • Studieplanen gäller från: HT 2019
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för Inriktning mot arbete i gymnasieskolan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Termin 2

VFU II riktad mot ämnesstudier 15 hp
avancerad nivå

Termin 3

Läroplansteori och didaktik, ämneslärare 7,5 hp
avancerad nivå
Bedömning och betygssättning, ämneslärare 7,5 hp
avancerad nivå
VFU III, ämneslärare 7,5 hp
avancerad nivå
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, ämneslärare 7,5 hp
avancerad nivå

* Obligatorisk