Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Bachelor Programme in Nuclear Engineering

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: TKK1Y
  • Fastställd: 2015-01-27
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2015-11-10
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2015/47
  • Studieplanen gäller från: HT 2016
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2016)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

* Obligatorisk