Utbildning

Biologi 2017/2018

Kontakt

Robert Malmgren studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 41 33

Biologi handlar om liv i alla dess former, alltifrån celler, organismer och populationer till hela ekosystem. Generellt kan man säga att en biolog ägnar sig åt att studera mångfalden i naturen, undersöka hur växter, djur och andra organismer är uppbyggda och hur de fungerar, ned till minsta molekyl. En viktig del är att försöka förstå de mekanismer som ligger bakom det komplicerade samspelet i naturen, mellan och inom organismer, både på molekylär nivå och ur mer storskaliga perspektiv.

Biologer arbetar inom vitt skilda områden som kan delas in i några olika huvudgrupper. Man kan till exempel arbeta med miljövård, naturvård, vattenvård och toxikologi då man på olika sätt försöker spåra miljöproblem och förhindra att miljön förstörs. Man kan arbeta med molekylärbiologiska och genetiska metoder både inom exempelvis sjukvården och industrin. Man kan också jobba mer åt det medicinska hållet med till exempel immunologi och mikrobiologi, eller forska inom alla ovanstående och många fler områden.

Biologiutbildningen delas upp i ett kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi och ett masterprogram i biologi. Kandidatprogrammet inleds med 80 hp biologikurser (basblocket, se nedan), 30 hp kemi och 10 hp matematik och statistik.

Basblocket i biologi (80 hp) utgör särskild behörighet till fortsättningskurserna inom kandidatprogrammet. Det består av de grundläggande biologikurserna: Organismernas evolution och Biologens arbetssätt 15 hp (kurspaket); Genetik och Mikrobiologi 15 hp (kurspaket); Cellbiologi 15 hp; Fysiologi 15 hp; Kvantitativ biologi 5 hp samt Ekologi och populationsgenetik 15 hp. För tillträde till de flesta övriga biologikurser på grundnivå krävs dessutom Kemi 30 hp och Matematik och statistik 10 hp. För vissa fortsättningskurser krävs utöver basblocket i biologi även sommarkursen Floristik och faunistik 10 hp.

Kontakt

Robert Malmgren studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 41 33