Utbildning

Onkologisk vård 2017/2018

Onkologisk och palliativ vård förekommer både inom öppen och sluten vård och engagerar olika personalkategorier. Efter att ha läst sammanlagt 30 hp inom onkologisk vård kan dessa bli del av en kandidat- eller magisterexamen i kombination med ett huvudområde. Efter att ha läst 15 hp i palliativ vård och arbetat kliniskt minst 5 år inom specialiserad palliativ vård, kan sjuksköterskor ansöka om diplomering i palliativ vård.