Utbildning

Estetik 2017/2018

När konsten växte fram som ett självständigt område under 1700-talet uppstod en mer systematisk reflektion kring konstens väsen och natur och den filosofiskt inriktade estetiken etablerades som akademisk disciplin. Som en reaktion mot den spekulativa estetiken under 1800-talets första hälft blev estetiken alltmer historisk till sin karaktär och i Norden utvecklades litteratur-, konst- och musikhistorien ur moderämnet estetik. Under 1900-talet har ämnet blivit alltmer mångfasetterat då estetikens fält har utvidgats. Förutom estetikens idéhistoria och konstfilosofi ingår numer bland annat feministisk estetik, vardagslivets estetik, miljöestetik.

Estetik som ett eget självständigt ämne, med både grund- och forskarutbildning, finns i Sverige endast vid Uppsala universitet.

Kontakt

Ulrika Valdeson ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99