Utbildning

Handelsrätt 2017/2018

Inom ämnet handelsrätt ges kurser inom olika huvudområden: handelsrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, bolags- och obeståndsrätt och beskattningsrätt.

Grundkursen är Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) 15 hp. Tyngdpunkten i denna kurs ligger inom de företagsrättsliga delarna av civilrätten. Fördjupningskurserna inom det handelsrättsliga området behandlar ämnena avtalsrätt, associationsrätt, marknadsrätt, krediträtt, internationell affärsrätt och it-rätt.

Inom förvaltningsrätt ligger tyngdpunkten på kommunalrätt, förvaltningsrätt, allmänna handlingars offentlighet och sekretess, socialrätt samt hälso- och sjukvårdsjuridik.

Inom arbetsrätt behandlas kollektiv arbetsrätt, anställningsavtalsrätt, arbetsmiljörätt samt arbetsprocessrätt.
Bolags- och obeståndsrätten behandlar de olika associationsformernas egenskaper, bl.a. ansvar, maktutövning, kapitalanskaffnings- och kapitalbristsituationer.

Inom beskattningsrätt ingår svensk skattelagstiftning med särskild inriktning på företagsbeskattning.
 

Kontakt

Studievägledningen studievagledning@fek.uu.se

Telefon: 018-471 81 10